لحظه  بروز رسانی 
Boy
خوشحالخوشحال
Boy
یه روز تو پارک😂😂😐

یه روز تو پارک😂😂😐

مشاهده همه ی 6 نظر
Boy
خوشحالخوشحال
Boy

من همه جا سوختمولی دنیا یه بار حالش برای دلم نسوخت😐

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Boy
خوشحالخوشحال
Boy

چه داری که هر روز بیشتر از دیروز عاشقت میشوم

چه داری که هر روز بیشتر از دیروز عاشقت میشومجوابشپول داری😐😐😉😂😂😂

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Boy
خوشحالخوشحال
Boy

دلتنگ چهره ای هستم که

دلتنگ چهره ای هستم کههنوز یاد او حالم را خوب میکند{-w17-}

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Boy
خوشحالخوشحال
Boy

به نام خداوند حکیم
همه جفت دارند و ما هنو تکیم😟😟

ســرابـــــ
مشاهده همه ی 5 نظر
Boy
خوشحالخوشحال
Boy

ای کاش ترکم نمیکردمن که برا سلامتیش مضر نبودم😟😟😞

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Boy
خوشحالخوشحال
Boy

واقعا حق با شیطان است

واقعا حق با شیطان استادم ها ارزش سجده کردن ندارن{-w17-}

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Boy
خوشحالخوشحال
Boy

تنهایی یعنیدور و برت شلوغه ولی بازم تنهایی}{-w17-}{-w17-}{-w17-}

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Boy
خوشحالخوشحال
Boy
بهترین تصویر عمرم💓💓

بهترین تصویر عمرم💓💓

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید