لحظه  بروز رسانی 
محمد علی
مهربونمهربون
محمد علی

آه یاد گذشته های دور بخیر قصه های مادر بزرگ پیرم

آه یاد گذشته های دور بخیر قصه های مادر بزرگ پیرم وقتی که در اوج تنهاییم از آسمان به زمین می آمد وبرایم قصه می گفت

قصه ی غصه  را برایم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد علی
مهربونمهربون
محمد علی

روستای زیبای خونیک گدار تو شهرستان قاین قرار داره تو استان

 لینک
روستای زیبای خونیک گدار تو شهرستان قاین قرار داره تو استان

روستای زیبای خونیک گدار تو شهرستان قاین قرار داره تو استان خراسان جنوبی یه سفر مجازی به اونجا بزنین ضرر نمی کنین.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد علی
مهربونمهربون
محمد علی

یارو میمیره بعد تو اون دنیا ازش میپرسن چی شد مردی!!

یارو میمیره بعد تو اون دنیا ازش میپرسن چی شد مردی!! میگه داشتم شیر میخوردم... میگن شیرش فاسد بود؟ میگه نه گاوه یهو نشست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد علی
مهربونمهربون
محمد علی

بی تاب نگاهت هستم در کوچه پس کوچه های دل به

بی تاب نگاهت هستم در کوچه پس کوچه های دل به دنبال تو می گردم اما تو را نمی بینم شاید خیسی اشکانم دلیلی برای ندیدنت شده است اما هر چه می گردم تو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید