لحظه  بروز رسانی 
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست .
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست .

تا پیش تو نمیرد ، جانم نگیرد آرام تا

تا پیش تو نمیرد ، جانم نگیرد آرام تا

تا پیش تو نمیرد ،
جانم نگیرد آرام
تا بوی تو نیابد ،
دل بی‌قـرار باشد

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
paria
paria

نگاهت کافیست تا دوباره در هوای آمدنت بمیرم .

نگاهت کافیست تا دوباره در هوای آمدنت بمیرم .

نگاهت کافیست تا دوباره در هوای آمدنت بمیرم .

تو همیشه دعوتی ، راس ساعت دلتنگی !

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهرا
بی‌حالبی‌حال
زهرا
پست شماره 316049338 از زهرا

مشاهده همه ی 9 نظر
پسر دے✨بروبکسـ ـ فیسـ ـ√
خوشحالخوشحال
پسر دے✨بروبکسـ ـ فیسـ ـ√

زندگی گاهی گریه است گاهی خنده گاهی بازنده و

زندگی گاهی گریه است گاهی خنده گاهی بازنده و

زندگی گاهی گریه است گاهی خنده
گاهی بازنده و گاهی برنده
زندگی گاهی عشق و گاهی نفرت
گاهی امید و گاهی حسرت
گاهی افتادن و موندن وبریدن
گاهی پرگشودن وپریدن
زندگی مثل یک سقف توهجوم بی پناهی
زندگی عشق و محبت کندن ازمرگ وتباهی
زندگی مثل یک جنگه تنهاجنگی که قشنگه
تو نبرد زندگی عشق حکم تفنگه

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید