لحظه  بروز رسانی 
del naz
del naz

تا پیش تو نمیرد ، جانم نگیرد آرام تا

تا پیش تو نمیرد ، جانم نگیرد آرام تا

تا پیش تو نمیرد ،
جانم نگیرد آرام
تا بوی تو نیابد ،
دل بی‌قـرار باشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پریامدیرSEPAHAN-GOLDEN
پریامدیرSEPAHAN-GOLDEN

نگاهت کافیست تا دوباره در هوای آمدنت بمیرم .

نگاهت کافیست تا دوباره در هوای آمدنت بمیرم .

نگاهت کافیست تا دوباره در هوای آمدنت بمیرم .

تو همیشه دعوتی ، راس ساعت دلتنگی !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهرا
بی‌حالبی‌حال
زهرا
پست شماره 316049338 از زهرا

مشاهده همه ی 9 نظر
پسر دے⭕اِ بروبکسـ ـ فیسـ ـ√ღღღ ⭕
خوشحالخوشحال
پسر دے⭕اِ بروبکسـ ـ فیسـ ـ√ღღღ ⭕

زندگی گاهی گریه است گاهی خنده گاهی بازنده و

زندگی گاهی گریه است گاهی خنده گاهی بازنده و

زندگی گاهی گریه است گاهی خنده
گاهی بازنده و گاهی برنده
زندگی گاهی عشق و گاهی نفرت
گاهی امید و گاهی حسرت
گاهی افتادن و موندن وبریدن
گاهی پرگشودن وپریدن
زندگی مثل یک سقف توهجوم بی پناهی
زندگی عشق و محبت کندن ازمرگ وتباهی
زندگی مثل یک جنگه تنهاجنگی که قشنگه
تو نبرد زندگی عشق حکم تفنگه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید