لحظه  بروز رسانی 
soheil
قبراققبراق
soheil

شال آبی روی سر با رژ قرمز بر لبت مثل دربی

شال آبی روی سر با رژ قرمز بر لبت

مثل دربی نازنین، امشب مساوی کرده ای!

https://facenama.com/i/tmp/1446388641974555_large.jpg

مشاهده همه ی 13 نظر
♥mahya♥قهوه خونه♡فردین سلطان قلبها
♥mahya♥قهوه خونه♡فردین سلطان قلبها

مرد شدن شايد تصـــــــــــــــادفي باشه امــــــــــــــــــــــــــا. مرد موندن كا

مرد شدن شايد تصـــــــــــــــادفي باشه

امــــــــــــــــــــــــــا........

مرد موندن كار هركسي نيست.

سلامتي اين بچـــــــــــــه ها.

1446359483456057_large.jpg

مشاهده همه ی 14 نظر
♥mahya♥قهوه خونه♡فردین سلطان قلبها
♥mahya♥قهوه خونه♡فردین سلطان قلبها

1446359243235449_large.jpg

مشاهده همه ی 9 نظر
soheil
قبراققبراق
soheil

خبر رسیده که: پرویز مظلومى هنوز تو آزادی وایساده داره دفاع

خبر رسیده که: پرویز مظلومى هنوز تو آزادی وایساده داره دفاع میفرسته تو زمین
{-7-}{-7-}{-7-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}

سیستم استقلال:
دفاع وسط چپ
دفاع وسط راست
دفاع خیلی وسط چپ
دفاع خیلی وسط راست
دفاع راست
دفاع خیلی راست
دفاع چپ
دفاع خیلی چپ
دفاع کمی جلوتر راست
دفاع کمی جلوتر چپ{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}

مشاهده همه ی 12 نظر