لحظه  بروز رسانی 
باران
باران

http://www.miyanali.com/patch2image.php?patch=usr/pejman2/gal59.jpg&342044118

مشاهده همه ی 2 نظر
باران
باران

دیگر به دنبال ِ همراه ِ "اوّل" نیستم ! این روزها

دیگر به دنبال ِ همراه ِ "اوّل" نیستم !

این روزها اول ِ راه ، همه همراهند....

این روزها ، باید به دنبال ِ همراه ِ "آخر"گشت ...

همراهی تا آخرین قدمها....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید