لحظه  بروز رسانی 
دخــyeganehـــــر قـــلابی
شیطونشیطون
دخــyeganehـــــر قـــلابی

ببین آقا پسر. . . . یه قانونی هست که میگه:

ببین آقا پسر. . . .
یه قانونی هست که میگه:
تو هر چقدر هم تو زندگیت محکم باشی به یه نفر نیاز داری. . . .
یکی که صبح موقع رفتن سرکار کمک کنه کتت رو بپوشی!
یکی که تا برگشتنت گرسنه بمونه تا شام رو با هم بخورید!
یکی که نصفه شب روت پتو بندازه!

3.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دخــyeganehـــــر قـــلابی
شیطونشیطون
دخــyeganehـــــر قـــلابی

می گویند : آخر چه کسی دیگر حوصله این  " چادر

می گویند : آخر چه کسی دیگر حوصله این 

" چادر " را دارد . . . ! 

بله درست است 

زهرایی بودن لیاقت می خواهد . . . 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دخــyeganehـــــر قـــلابی
شیطونشیطون
دخــyeganehـــــر قـــلابی

 من اَز اونـــــام ☞☜    کِه اَگه شانـــــس دَرِ خونَـــــمو بزنــــــــــہ✘ 

 من اَز اونـــــام ☞☜   

کِه اَگه شانـــــس دَرِ خونَـــــمو بزنــــــــــہ✘ 

   هنـــــدزفرى تو گوشـــمه✘ نمیشنومـــ...

مشاهده همه ی 7 نظر
دخــyeganehـــــر قـــلابی
شیطونشیطون
دخــyeganehـــــر قـــلابی

28698743093419406955.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
دخــyeganehـــــر قـــلابی
شیطونشیطون
دخــyeganehـــــر قـــلابی

peykeshadi-ir_fun390.jpg

مشاهده همه ی 30 نظر
دخــyeganehـــــر قـــلابی
شیطونشیطون
دخــyeganehـــــر قـــلابی

thumb_HamMihan-2015116209719347113143134

مشاهده همه ی 25 نظر