افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
abolfazll
خوشحالخوشحال
abolfazll

ﻣﺮﺩﯼ ﺷﺒﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﺍﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺬﺭﺍﻧﺪ ..؛
ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻔﮕﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮐﻮﺑﯿﺪ،
ﻫﺠﻮﻡ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺭﺍﺣﺖ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ.

ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﮐﻤﺪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ‌ی ﺷﺐ،
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!...

" ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ، ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ!!!... "
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺍﻓﮑﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑِﮑﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻻﻝ.
ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺍﻧﺮﮊﯼﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ، ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.

کلبه دوســت
مشاهده همه ی 2 نظر
abolfazll
خوشحالخوشحال
abolfazll

تو آگاهی ناب هستی

تمام ديوارها را خراب كن و بي كران شو. فقط به بي كرانگي، به جاودانگي بينديش. كمتر از آن هرگز كسي را راضي نكرده و نخواهد كرد.

ديوارهاي بدن بايد فرو ريزد. ما بيش از حد خود را در ديوارهاي بدن محصور كرده ايم. گمان مي كنيم بدن هستيم، در حاليكه نيستيم. اين نخستين پندار نادرستي است كه بايد دور انداخته شود. ديگر پندارهاي نادرست از اين پندار، سر برون مي آورند.

اگر بدن ما هويت ما باشد، از كهنسالي، بيماري و مرگ خواهيم هراسيد. اين ترسها ريشه در هويت گرفتن از بدن دارند. خودت را آگاهي ناب در نظر گير. تو بدن نيستي. تو آن كسي هستي كه از بدن آگاهي.

تو ذهن هم نيستي. نخست با بدن كار كن، زيرا كار با بدن زمخت آسانتر است. سپس به ذهن ظريف بپرداز. به ذهن به مثابه چيزي جدا از خود بنگر. آنگاه كه آگاه شوي تو نه بدني نه ذهن، احساس بزرگ رهايي به تو دست خواهد داد. احساس از بند رستن. آنگاه هيچ مانعي در برابرت وجود نخواهد داشت و نه هيچ ديواري. در همه طرف فضايي باز خواهد بود و بس.

بعد از آن بايد ظريف ترين ديوارها فرو ريزد، ديوار احساسات. اين كار، ظريف ترين كارهاست. نخست بدن، سپس ذهن و پس از آن قلب. و رها شدن از زندان قلب، همان به روشني رسيدن است.

آنگاه كه آگاه شوي تو نه بدني، نه ذهن و نه قلب، بي درنگ درمي يابي كه كيستي، هستي چيست و هدف از زندگي چيست. همه اسرار بر تو آشكار مي شوند.

کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
abolfazll
خوشحالخوشحال
abolfazll

تاخیر

زندگي بسيار كوتاه است و درسهاي زيادي هست  كه بايد آموخت. كسانيكه همه چيز را به تاخير مي اندازند، بازنده هستند. پيوسته از خود بپرسيد،‌آيا به سوي حالي سرورآميز مي رويد يا نه؟‌

اگر بسوي سرور حركت مي كنيد، ‌در مسير درست قرار داريد،‌ اما اگر احساس فلاكت مي كنيد، ‌خوب نگاه كنيد؛‌ جايي از مسير دور شده ايد و راه را گم كرده ايد. چيزي حواس شما را پرت كرده است. ديگر طبيعي نيستيد و با طبيعت بيگانه شده ايد. از اين رو احساس فلاكت مي كنيد. ببينيد و تحليل كنيد. هرچه را كه علت فلاكت خود مي يابيد، ‌كنار بگذاريد. اين كار را به تاخير نيندازيد. بي درنگ علت فلاكت را ريشه كن كنيد.

زندگي بسيار كوتاه است و درسهاي زيادي هست كه بايد آموخت. كساني كه همه چيز را به تاخير مي اندازند، ‌بازنده هستند. امروز كاري را به فردا موكول مي كنيد و فردا آن كار را به فردايي ديگر. به تدريج تاخير انداختن عادت مي شود. فقط امروز است كه واقعي است. فردا هرگز نمي رسد.

هروقت كه مي بينيد چيزي فلاكت به بار مي آورد، ‌آنرا بلادرنگ ترك كنيد. حتي يك لحظه هم آنرا نگه نداريد. اين كار شهامت مي خواهد؛‌ شهامت زندگي كردن‌،شهامت خطر كردن، ‌شهامت ماجراجويي و فقط كسانيكه شهامت دارند عاقبت يك روز، ‌نور عشق،‌ تماميت‌، ‌سرور و بركت را بعنوان پاداش دريافت خواهند كرد.

کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
尺乇乙ム
尺乇乙ム

1372695581182288_large.gif
1493929073636569_large.jpg
1493929200879975_large.jpg
1493929110885260_large.jpg
1493929413611337_large.jpg
1493929441606427_large.jpg
1372695581182288_large.gif

کلبه دوســت
مشاهده همه ی 10 نظر
ƨнɒнlɒ
قبراققبراق
ƨнɒнlɒ


http://uupload.ir/files/tl1z_236x236_1493906057028688.png        

      سهمشانــــ از ثروتــــ معدنـــ
     مرگـــ بود و گریهـ های مادرانشانـــــ
     چهـ غریبند کارگرانــ معدنــــ
     برای لقمهـ ای نانــــ
     جانـــــ دادند
    
# تسلیتـــــــ

http://uupload.ir/files/45q_94bc98477b90176ed0816cd353227232.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
ೋ Hєℓια ೋ
شادشاد
ೋ Hєℓια ೋسیاهے و دودهِ دستانتـــــ

قیمتے تر از ڪًـوهـــــــر و طلا

پے لقمه نانے به جــاטּ ڪـندטּ

در اعمـــاق زمیــטּ و لابلاے سنڪًـهـــا

آخر از چه قصـــد سفــرڪـردے

از آטּ پاییـــטּ نیامدے بالاعکس و تصویر با دیده ای خونبار، در دفترِ املای خود بنویس: نان، معدن، آوار ! #علی_عدالتجو :تسلیت ...

نظرات برای این پست غیر فعال است
1396
قبراققبراق
1396

عمو فیتیله ای ها رو ببخشیم

افسران - داستان فیتیله ای ها به ما آموخت

یک عمر باعث شادی بچه ها و حتی بزرگ تر ها شدید

حال با یک خطا انتقام سختی از شما میگیرند

به خاطر اینکه یک عمر مردم را شاد کردید

تمام کاسه و کوزه ها را سر شما می شکنند

کاش مسولین ما در برابر قتل ها و غارت ها و اختلاس ها و تجاوز ها اسید پاشی ها و . . .

همین قدر با تعصب اقدام میکردند

سخن با مردم:

انسان ممکن الخطاست

همه ی ما اشتباه میکنیم

همه ی ما ایرانی و هم وطنیم و بد همدیگر و نمیخواهیم

حال که به اشتباه خود پی برده اند

مردم آذری ما انقدر با گذشت و مهربان هستند که با عذرخواهی عمو فیتیله ای ها

اونها رو میبخشن و موجب شادی دوباره مردم شوند

ما یادمون نمیره :

حمایت از کودکان کار

gimage-artna_report_14347031684872347_02
gimage-artna_report_14347031682790615_01
دختری که اشک عموهای فیتیله ای را درآورد
دختری که اشک عموهای فیتیله ای را درآورد
0Fitileh%201.jpg
0Fitileh%207.jpg
93922_871.jpg
5gr0t26b02xk8g6mb5nu.jpg
fetile-khoramdare-3.jpg
802472.jpg
65878-197761-1392819127.jpg
13921130000537_PhotoL.jpg

خانه ویرانـه
مشاهده همه ی 63 نظر