افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
NEGAR***
خوشتیپخوشتیپ
NEGAR***

بارونو دوس دارم هنوز....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

چون هم هوا رو پاک میکنه هم واسه محیط زیست خوبه

چیه خب؟؟؟ میخواستی عاشقانش کنم؟؟؟؟ <img src=">

{-29-}

مشاهده همه ی 11 نظر
NEGAR***
خوشتیپخوشتیپ
NEGAR***

به بعضیا بابد ﮔﻔﺖ :

عوض نمیشی ، خیالی نیست راحت باش …

تعویض که میشی ....

مشاهده همه ی 9 نظر
NEGAR***
خوشتیپخوشتیپ
NEGAR***

دوستم بدار نه برای سرگرمیت

دوستم بدار نه برای اشک ریختنت در خزان زندگیم

دوستم بدار ولی هرگز نگو دوستت دارم

دوستم بدار همانگونه که دوستت دارم

**عیــــــــدت مبارک بهــــــــــار زندگیـــــــــــم**

تقدیم ب مخاطب خاصم.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

الکی مثلا منم مخاطب خاص دارم..{-96-}

مشاهده همه ی 19 نظر
NEGAR***
خوشتیپخوشتیپ
NEGAR***

روزانه هزاران انسان

به دنیا می آیند …

اما نسل انسانیت

در حال انقراض است … !

مشاهده همه ی 3 نظر
NEGAR***
خوشتیپخوشتیپ
NEGAR***


پرچم بعضیا 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بالاس بالاس......
همین

مشاهده همه ی 11 نظر
NEGAR***
خوشتیپخوشتیپ
NEGAR***

ﺏَ ﺭَ ﺏَ ﺏَ
ﭼﯿﺴﺖ؟
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﺮﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺎ
ﺩﻫﻨﯽ ﮐﺞ ، ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺭﻭﺣﯿﮥ ﻃﺮﻑ ﺑﮑﺎﺭ
ﻣﯿﺒﺮﻥ !
ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟؟؟
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻢ ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺻﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ

مشاهده همه ی 12 نظر
NEGAR***
خوشتیپخوشتیپ
NEGAR***

 رسیدی اس بده....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پیامک یک کشاورز زحمت کش شیرازی به محصولات باغش{-103-}{-88-}

مشاهده همه ی 19 نظر