لحظه  بروز رسانی 
NEGAR***
خوشتیپخوشتیپ
NEGAR***

بارونو دوس دارم هنوز.چون هم هوا رو پاک میکنه هم

بارونو دوس دارم هنوز....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

چون هم هوا رو پاک میکنه هم واسه محیط زیست خوبه

چیه خب؟؟؟ میخواستی عاشقانش کنم؟؟؟؟ <img src=">

{-29-}

مشاهده همه ی 11 نظر
NEGAR***
خوشتیپخوشتیپ
NEGAR***

دوستم بدار نه برای سرگرمیت دوستم بدار نه برای اشک ریختنت

دوستم بدار نه برای سرگرمیت

دوستم بدار نه برای اشک ریختنت در خزان زندگیم

دوستم بدار ولی هرگز نگو دوستت دارم

دوستم بدار همانگونه که دوستت دارم

**عیــــــــدت مبارک بهــــــــــار زندگیـــــــــــم**

تقدیم ب مخاطب خاصم.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

الکی مثلا منم مخاطب خاص دارم..{-96-}

مشاهده همه ی 19 نظر
NEGAR***
خوشتیپخوشتیپ
NEGAR***

روزانه هزاران انسان به دنیا می آیند … اما نسل انسانیت

روزانه هزاران انسان

به دنیا می آیند …

اما نسل انسانیت

در حال انقراض است … !

مشاهده همه ی 3 نظر
NEGAR***
خوشتیپخوشتیپ
NEGAR***

پرچم بعضیا .بالاس بالاس.همین


پرچم بعضیا 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بالاس بالاس......
همین

مشاهده همه ی 11 نظر
NEGAR***
خوشتیپخوشتیپ
NEGAR***

ﺏَ ﺭَ ﺏَ ﺏَ ﭼﯿﺴﺖ؟ . .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﺮﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﺳﺖ

ﺏَ ﺭَ ﺏَ ﺏَ
ﭼﯿﺴﺖ؟
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﺮﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺎ
ﺩﻫﻨﯽ ﮐﺞ ، ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺭﻭﺣﯿﮥ ﻃﺮﻑ ﺑﮑﺎﺭ
ﻣﯿﺒﺮﻥ !
ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟؟؟
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻢ ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺻﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ

مشاهده همه ی 12 نظر
NEGAR***
خوشتیپخوشتیپ
NEGAR***

 رسیدی اس بده.پیامک یک کشاورز زحمت کش شیرازی به محصولات باغش

 رسیدی اس بده....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پیامک یک کشاورز زحمت کش شیرازی به محصولات باغش{-103-}{-88-}

مشاهده همه ی 19 نظر