لحظه  بروز رسانی 
ترنم
ناراحتناراحت
ترنم

بعضی وقتا مجبوری تو فضای بغضت بخندی دلت بگیره ولی

بعضی وقتا مجبوری تو فضای بغضت بخندی
دلت بگیره ولی دلگیری نکنی
شاکی بشی ولی شکایت نکنی
گریه کنی اما نذاری اشکات پیدا شن …
خیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری
خیلی حرفارو بشنوی ولی نشنیده بگیری
خیلی ها دلتو بشکنن و تو فقط سکوت کنی …

مشاهده همه ی 10 نظر
ترنم
ناراحتناراحت
ترنم

خیلی سخته دورت شلوغ باشه ولی تنها باشی

خیلی سخته دورت شلوغ باشه ولی تنها باشی...

مشاهده همه ی 11 نظر
ترنم
ناراحتناراحت
ترنم

گاهى … دلت”به راه” نیست!! ولى سر به

گاهى … دلت”به راه” نیست!!

ولى سر به راهى …

خودت را میزنى به “آن راه” و میروى…

و همه، چه خوش باورانه فکر ميكنند..

که تــو.. “روبراهى”….

مشاهده همه ی 17 نظر
ترنم
ناراحتناراحت
ترنم

دلم مرگ میخواهد! بی صدا. بی هیاهو. بی

دلم مرگ میخواهد!
بی صدا...
بی هیاهو...
بی شلوغی....
بی گریه ها و زجه های مادرم...
ارام محو شوم از صفحه ی زندگی
جوری که انگار از اول نبودم...

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 20 نظر
ترنم
ناراحتناراحت
ترنم

من مثل هم سن و سالهای خویش نیستم که هر

من مثل هم سن و سالهای خویش نیستم
که هر روز یک آرزویی دارند برای آینده
من تنها یک آرزو دارم و آن این هست که :
شبی بخوابم و دیگر بیدار نشوم....

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 33 نظر
ترنم
ناراحتناراحت
ترنم
پست شماره 322203606 از ترنم

...

مشاهده همه ی 20 نظر
ترنم
ناراحتناراحت
ترنم
پست شماره 321507365 از ترنم

.

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 41 نظر
ترنم
ناراحتناراحت
ترنم
پست شماره 321500549 از ترنم

...

مشاهده همه ی 19 نظر
ترنم
ناراحتناراحت
ترنم

دلم میخواد یه چن وقتی تو این دنیا نباشم، تو

مازیار لشتی

دلم میخواد یه چن وقتی تو این دنیا نباشم،
تو دنیایی که من حتی نمیدونم کجاشم
چه جوری رد بشم وقتی همه پل ها شکسته
دارم حس میکنم رو من خداچشماشو بسته...

مشاهده همه ی 13 نظر
ترنم
ناراحتناراحت
ترنم
پست شماره 320682535 از ترنم

...

مشاهده همه ی 18 نظر