لحظه  بروز رسانی 
علی عالم ...
علی عالم ...
9 modified.jpg

کوتاه ترین قصه ی شب را...
به من بگو ...
با یک " شب بخیر "...
از زبان تو...
می شود خدا را هم در خواب دید...
...

مشاهده همه ی 1 نظر
علی عالم ...
علی عالم ...
8 modified.jpg
شمع شبانه _ امیر عمادی
شمع شبانه _ ستار

زیبای من گر چه گاهی شیطنت دل را فریب میدهد ...
برای هر دل مشتاق ز پیمانه عشق گل و دل میدهد ...

در نهایت عالم است عشق تو بی روی تو جان میدهد...
سرگشته کوی توام به هر کرشمه تو عالمت جان میدهد ...
...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی عالم ...
علی عالم ...
photo_2018-11-13_03-13-24.jpg
سرگشته

...

مشاهده همه ی 3 نظر
علی عالم ...
علی عالم ...
101.png
...

...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی عالم ...
علی عالم ...
101.png
...

...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی عالم ...
علی عالم ...
101.png
...

...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی عالم ...
علی عالم ...
101.png
...

...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی عالم ...
علی عالم ...
101.png
...

...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید