لحظه  بروز رسانی 
☂پریسادختری تنها☂
عصبانیعصبانی
☂پریسادختری تنها☂

تحمل تنهایی از گدایی دوست داشتن آسان تر است.  تحمل

تحمل تنهایی از گدایی دوست داشتن آسان تر است. 
تحمل اندوه از گدایی همه شادی ها آسان تر است. 
سهل است که انسان بمیرد تا آنکه بخواهد به تکدی حیات برخیزد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
☂پریسادختری تنها☂
عصبانیعصبانی
☂پریسادختری تنها☂
❤

مشاهده همه ی 4 نظر
☂پریسادختری تنها☂
عصبانیعصبانی
☂پریسادختری تنها☂

سلام دوستان خسته نباشین

سلام دوستان خسته نباشین

سلام دوستان خسته نباشین

مشاهده همه ی 7 نظر
☂پریسادختری تنها☂
عصبانیعصبانی
☂پریسادختری تنها☂
سلام دوستان

سلام دوستان

مشاهده همه ی 9 نظر