لحظه  بروز رسانی 
وحید
شیطونشیطون
وحید

خدا کند انگورها برسند جهان مست شوند من ان پیک را به

خدا کند انگورها برسند جهان مست شوند 
من ان پیک را به سلامتی تو  زنم مست شوم

مشاهده همه ی 1 نظر
وحید
شیطونشیطون
وحید

محبت ره به دل دادن صفای سینه میخاهد        

محبت ره به دل دادن صفای سینه میخاهد 
                                                      به یاد یک دیگر بودن دلی بی کینه میخواهد
 اگردورم زدیدارت دلیل بی وفایی نیس   
                                                      وفا ان ست که نامت را همیشه بر زبان دارم

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 2 نظر
وحید
شیطونشیطون
وحید

ببین عزیزم متاسفم ریاضیتم ضعیفه نمی تونم ادم حسابت کنم //>

ببین عزیزم متاسفم ریاضیتم ضعیفه نمی تونم ادم حسابت کنم //>.

رفتی؟؟؟؟

خب پس از جوب برو تا در جریان باشی||||<

 راستی کنجد زیاد بخور میگن برا حافظت خوبه>>>
شاید یادت اومد چه خوبی هایی در حقت کردم

اون خری که تو چشای من دیدی سایه خودت بوده ... شک نکن //// 

ببین<>با اعصاب من بازی نکن 
اگه بخام باهات بازی کنم <<<<<<<< شهر بازی میشی
                                                                                         <<< همین>>>

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 29 نظر
وحید
شیطونشیطون
وحید

امدی گریه کنی شعر بخوانی بروی نامه خیس بدستم برسانی بروی   

امدی گریه کنی شعر بخوانی بروی 
نامه خیس بدستم برسانی بروی
                                           در سلام تو خدا حافظیت پیدا بود
                                           قصدت این بود از اول که نمانی بروی 
بس نبود این همه دیوانه ماهت بودم 
 دلت امد که مرا سر بدوانی بروی
                                  باشد این  جان منو این تووبکشم راحت باش
                                         ولی ای کاش این شعر را بخوانی بروی

مشاهده همه ی 4 نظر
وحید
شیطونشیطون
وحید

پدربزرگ هرروز سیگار می کشید تا که مرد  یک روز ساعت زنجیری

پدربزرگ هرروز سیگار می کشید تا که مرد 
 یک روز ساعت زنجیری همراش را از مادر بزرگ یادگاری گرفتم 
اتفاقی پشتش را باز کردم عکسی دیدم که فهمیدم پدر بزرگ برا چه سیگار میکشید

مشاهده همه ی 9 نظر
وحید
شیطونشیطون
وحید

قرارمان فصل انگور شراب که شدم بیاتوجام بیارمن جانجامت را پراز جان

قرارمان فصل انگور 
شراب که شدم بیا
توجام بیار
من جان
جامت را پراز جان کن  هراسی نیس فقط 
تو خوش باش همین مرا کافیست.................

مشاهده همه ی 1 نظر
وحید
شیطونشیطون
وحید

دل من تنگ تو شد کاش که پیدا بشوی     

دل من تنگ تو شد کاش که پیدا بشوی
                                                   که بیایی ودر این تنگی دل جا بشوی
توفقط امده بودی که دل از من ببری
                                                بروی دور شوی قصه رویا بشوی 
نم بارون لب دریا غم تو تنگ غروب
                                                   دل من تنگ تو شد کاش که پیدا بشوی

مشاهده همه ی 8 نظر