لحظه  بروز رسانی 
جواد&مديرارشد(dokhtar pesaraye trip iran)
متعحبمتعحب
جواد&مديرارشد(dokhtar pesaraye trip iran)

پسری به دختری ریاضی درس میداد.! او را بوسید و

پسری به دختری ریاضی درس میداد...!

او را بوسید و دوباره باز بوسید و گفت به این عمل جمع میگویند!

دختر پسر را بوسید...!

پسر گفت یکی از بوسه های من کم شد به این عمل تفریق میگویند!!!

بعد همدیگر را به اغوش کشیدندو یکدیگر را بوسیدند و گفت :
به این عمل ضرب میگویند..!!!

ناگهان پدر دختر امد...!

پسرک را تکه تکه کرد و گفت این عمل را تقسیم میگویند...!
سپس خشتک پسر رابر روی سرش کشید و جوری بر سرش کوبید که سرش تا کمرش خم شد و گفت این عمل را صورت در مخرج میگویند...!


دیدید چقدر ریاضی شیرین است...!

مشاهده همه ی 7 نظر
جواد&مديرارشد(dokhtar pesaraye trip iran)
متعحبمتعحب
جواد&مديرارشد(dokhtar pesaraye trip iran)

این دختررو یادتون هست توی خوابو بیدار بازی میکرد. اگه

 لینک


این دختررو یادتون هست توی خوابو بیدار بازی میکرد....
اگه خوشت اومد لایکو باز نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بزن....
998417_637321836279549_981966566_n-470x5

مشاهده همه ی 5 نظر