لحظه  بروز رسانی 
telepati
telepati

نگو تنها باشیم بهتره اخه باتو بهتر روزا

نگو تنها باشیم بهتره
اخه
باتو بهتر روزا میگذره
نگو تو هرکی از راه میاد میدی قلبت بهش حالا که بامنی پس غم رو ولش

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 6 نظر
telepati
telepati

نگو تنها باشیم بهتره اخه باتو بهتر روزا

نگو تنها باشیم بهتره
اخه
باتو بهتر روزا میگذره
نگو تو هرکی از راه میاد میدی قلبت بهش حالا که بامنی پس غم رو ولش

مشاهده همه ی 10 نظر
telepati
telepati

گاهی وقتا شیرینترین لحضه ها زمانیه که با خودت حال نمیکنی

گاهی وقتا شیرینترین لحضه ها زمانیه که با خودت حال نمیکنی

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 3 نظر
telepati
telepati

ولی سخته یهوو تنها بشی

ولی سخته یهوو تنها بشی

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 1 نظر
telepati
telepati

هنوز راه زیادی مونده تا برم اما از جایی

هنوز راه زیادی مونده تا برم
اما از جایی که قبلا بودم هم خیلی دور شدم و بخاطرش به خودم افتخار میکنم

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 1 نظر
telepati
telepati

گاهی وقتا بگین اینو میخام این روزا برا

گاهی وقتا بگین اینو

میخام این روزا برا خودم باشم این مهم نیس که منو دوس ندارین

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 2 نظر
telepati
telepati

میگن پیش هرکی راز های زندگیتو نگو ولی من

میگن پیش هرکی راز های زندگیتو نگو
ولی
من میگم پیش هیشکی رازهای زندگیتو نگو چون زمین خوردنت حتمیه

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 3 نظر