لحظه  بروز رسانی 
telepati
telepati

گاهی رو اینه های خونه پارچه میندازم تا ریخت خودمو نبینم

گاهی رو اینه های خونه پارچه میندازم تا ریخت خودمو نبینم
چون
گاهی حوصله خودمم ندارم چ برسه ب بقیه
این اسمش مغروریت نیس

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
telepati
telepati

شاید بهش نرسید اما عشقش مثل افسانه شد و

شاید بهش نرسید
اما
عشقش مثل افسانه شد و اطرافیانش این داستان رو بازگو میکنن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
telepati
telepati

اگ ی روز بین من اون خواستی یکی رو انتخاب کنی

اگ ی روز بین من اون خواستی یکی رو انتخاب کنی
هیچوقت
منو انتخاب نکن

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
telepati
telepati

ی زمانی فک میکردم مشکلاتم ی روز تموم و حل میشه

ی زمانی فک میکردم مشکلاتم ی روز تموم و حل میشه
اما
غافل از اینکه نمیدونستم مشکلاتم تموم نمیشه و فقط شکلشون تغییر میکنه و من بی تفاوتتر میشم بهشون

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
telepati
telepati

تو توهم این بود که بعد ترک کردنش اگه یه روز

تو توهم این بود که بعد ترک کردنش اگه یه روز خواست برگرده سمتش اون بازم مثل قبل مشتاقش باشه
چرا فک نکرد که دیگه اون خاصیت قبل رو نداره براش که بازم تحویلش بگیره؟
شاید اینو نمیدونه که نمیشه به عقب برگشت
ادمای جدید جای اونو میگیرن و اون به فراموشی سپرده میشه

دلداده همیشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
telepati
telepati

چون تو ذهنم یه شخص ایده آل برا خودم تصور و

چون تو ذهنم یه شخص ایده آل برا خودم تصور و تجسم کردم
دلیل نمیشه اون واقعیت نداشته باشه

مشاهده همه ی 2 نظر
telepati
telepati

امروز عاشقم باش شاید فردا دیگه نباشم

امروز عاشقم باش
شاید
فردا دیگه نباشم

مشاهده همه ی 2 نظر
telepati
telepati

شاید تورو بخاطر یه آدم بهتر ول کرد اما

شاید تورو بخاطر یه آدم بهتر ول کرد
اما
اینو بدون تو بی مانند و بی مثالی
کسی رو مثل خودت عین خودت اصلا خود خودت رو میتونی پیدا کنی؟؟؟

مشاهده همه ی 3 نظر
telepati
telepati

گفت باهات تو این مسیر زندگی میان چون نمیتونی تو مسیر

گفت باهات تو این مسیر زندگی میان چون نمیتونی تو مسیر زندگیت قدم برداری
گفتم تو میتونی جای من این مسیرو طی کنی؟
تو نمیتونی طی کنی شاید باهام بیای اما من خودم اینو مسیرو طی میکنم ن تو

مشاهده همه ی 2 نظر