لحظه  بروز رسانی 
telepati
telepati

رفتم جلو اینه دیدم موهام سفید شدن تا بحال بهشون

رفتم جلو اینه
دیدم موهام سفید شدن تا بحال بهشون فک نکرده بودم
برام قابل احترامن الان چون اونا فهمیدن کجاها چه رنجایی که کشیدم

sSINGLESs
مشاهده همه ی 2 نظر
telepati
telepati

پشت بعضی جوابای کوتاه مثل اره یا ن کلی چیزه شاید

پشت بعضی جوابای کوتاه مثل اره یا ن کلی چیزه شاید ی دنیای متفاوت
بهش گفتم با من میای یا ن؟
اگه میگفت اره میدونس باید تغییر کنه و از خودگذشتگی و سختی تا برسه ب ی دنیای جدید ی زندگی تازه
اگه میگفت ن خب شاید متعهد به رابطه نبود و دوس داشتنی درکار نبود اگرم بود ضعیف بود شایدم فردایی روشن نمیدید

یکم پیچیدس

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
telepati
telepati

منتظر موندیم بیاد بازم اون روزا بیاد

منتظر موندیم بیاد
بازم اون روزا بیاد
روزای خوبو میگم

sSINGLESs
مشاهده همه ی 2 نظر
telepati
telepati

تو ذهنش تصورش کرد فک میکرد فقط تو ذهنشه

تو ذهنش تصورش کرد
فک میکرد فقط تو ذهنشه
ولی تو واقعیت هم پیداش کرد
فک کرد شاید ازش دوبار خلق شده

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
telepati
telepati

حق انتخاب داشت یه زندگی که همه چی توش مهیا

حق انتخاب داشت
یه زندگی که همه چی توش مهیا و حاضر اماده بود بدون دغدغه ولی خوش نبود چون باب میلش نبود
ی زندگی دیگه که هیچی نبود داخلش ولی خوش بود تصمیم گرفت خودشون اون زندگی ایده ال رو بسازن پا ب پای هم دست تو دستای هم زندگی ساختن که ی رویا شد برا خیلیا

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
telepati
telepati

اگه درد دلی داشت و دلش گرفته بود باید نگات

اگه درد دلی داشت و دلش گرفته بود
باید نگات و چشات دوای دردش باشه

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
telepati
telepati

عجیبه با وجود همه بدیات دیوونه وار دوست داره

عجیبه
با وجود همه بدیات دیوونه وار دوست داره
ولی تو فک میکنی که دیوونس
ترکش میکنی و میری
ولی اون دیوونه نیس تو دیوونه و احمقی که ولش میکنی

sSINGLESs
مشاهده همه ی 4 نظر
telepati
telepati

رفتم جلو اینه مقابلش وایسادم خودمو دیدم خوده خودمو

رفتم جلو اینه
مقابلش وایسادم
خودمو دیدم خوده خودمو
اما
جلوی اونم وایسادم تو چشماش خودمو دیدم اون خود من نبودم یه ادم دیگه بودم ی ادم متفاوتتر

شاید اینه ها هم دروغگو شدن

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید