لحظه  بروز رسانی 
تلماکشت
قبراققبراق
تلماکشت

خانواده پلنت فید PLANTFEED کودهای خانواده پلنت فید PLANTFEED

 لینک

خانواده پلنت فید PLANTFEED
کودهای خانواده پلنت فید PLANTFEED

خانواده پلنت فید Plantfeed Water soluble Fertilizers

پلنت فید مجموعه ای از کودهای کامل است که نحت لیسانس شرکت هلندی

VON LOON HOVEN

با استفاده از مواد اولیه بسیار مرغوب،در کشور اردن ( Jordan ) تولید می شود.

برای خرید و سفارش محصولات و کود های خانواده پلند فیت با کارشناسان تلما تماس حاصل نمایید.
لیست کودهای پلنت فید :
1 – کود PLANTFEED 20-20-20 یا کود پلنت فید 20-20-20
کودهای پلنت فید PLANTFEED
2 – کود PLANTFEED 12-61-0 یا کود پلنت فید 0-61-12
3 – کود PLANTFEED 0-52-34 یا کود پلنت فید 34-52-0

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید