لحظه  بروز رسانی 
Nargess
Nargess

چه خوش صیددلم کردی بنازم چشم مستت را که کس اهوی

چه خوش صیددلم کردی بنازم چشم مستت را که کس اهوی وحشی راازاین بهترنمیگیرد{-63-}{-63-}{-63-}{-63-}{-63-}{-63-}{-63-}{-63-}{-63-}{-63-}{-63-}

مشاهده همه ی 2 نظر
Nargess
Nargess

جامی که عقل افرین میزندش صدبوسه زمهربرجبینش می زندش این کوزه

جامی که عقل افرین میزندش صدبوسه زمهربرجبینش می زندش این کوزه گردهرچنین جام لطیف می سازدوبازبرزمین می زندش{-41-}{-35-}{-41-}{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Nargess
Nargess
پست شماره 318183469 از Nargess

......

مشاهده همه ی 1 نظر
Nargess
Nargess
پست شماره 318183460 از Nargess

....

مشاهده همه ی 1 نظر
Nargess
Nargess
اغوش تووو

اغوش تووو

مشاهده همه ی 1 نظر