لحظه  بروز رسانی 
golsa❦ یهـ خلــ بهـ تمـــــامـ معـــنا❦
عصبانیعصبانی
golsa❦ یهـ خلــ بهـ تمـــــامـ معـــنا❦

شلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآم من تآزه اومد

شلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآم من تآزه اومدممممممممممممم
{-79-}{-79-}{-79-}{-79-}{-79-}{-79-}{-79-}{-79-}

مشاهده همه ی 8 نظر