بَِسَِمَِـَِ اَِلَِلَِهَِ اَِلَِرَِحَِمَِنَِ اَِلَِرَِحَِيَِمَِـَِ
ممنون از حضـــــــورتون دوستان عزیز
بروز رسانی 
Яムみム♪
لوسلوس
Яムみム♪

_🌹_‏خدای من. خواندمت پاسخم گفتی؛ از تو

_🌹_‏خدای من. خواندمت پاسخم گفتی؛ از تو

.
_🌹_‏خدای من...
خواندمت پاسخم گفتی؛
از تو خواستم، عطایم کردی؛
به سوی تو آمدم، آغوش رحمت گشودی؛
به تو تکیه کردم، نجاتم دادی؛
به تو پناه آوردم، کفایتم کردی؛
خدایا!....
از خیمه‌گاه رحمتت بیرونمان نکن.
از آستان مهرت نومیدمان مساز .
آرزوها و انتظارهایمان را به حرمان مکشان.
از درگاه خویشت ما را مران.
خدای من!....
چگونه ناامید باشم، در حالی که تو امید منی!
چگونه سستی بگیرم، چگونه خواری پذیرم
که تو تکیه‌گاه منی!
ای آنکه با کمال زیبایی و نورانیت خویش،
آنچنان تجلی کرده‌ای که عظمتت بر تمامی ما سایه افکنده
نگاه خود را از ما مگیر...

          
____🍃🌸🍃____

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Яムみム♪
لوسلوس
Яムみム♪

خموش و گوشه نشینم مگر نگاه توام؟

خموش و گوشه نشینم مگر نگاه توام؟

.
خموش و گوشه نشینم
مگر نگاه توام؟
لطیف و دورگریزی
مگر خیال منی؟
‌‌‎‌         ‌  
____🍃🌸🍃____

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
احمدهمωفـر ؏شღق
احمدهمωفـر ؏شღق

«ࢪازِ یڪ زندگیِ زیبا» امࢪوز با خـدا

«ࢪازِ یڪ زندگیِ زیبا» امࢪوز با خـدا


«ࢪازِ یڪ زندگیِ زیبا»
امࢪوز با خـدا گـام برداࢪ و براے فـࢪدا بہ او اعتماכ
داشتھ بـاش..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر مدیر گروه لاله های سرخ
آروم و عادیآروم و عادی
آذر مدیر گروه لاله های سرخ

من به خدا ایمان دارم حتی اگه سکوت کرده

من به خدا ایمان دارم
حتی اگه سکوت کرده باشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید