لحظه  بروز رسانی 
chemist at irost
chemist at irost

ما برای جلوگیری از شیوع این بیماری به وجدان و

ما برای جلوگیری از شیوع این بیماری به وجدان و

ما برای جلوگیری از شیوع این بیماری به وجدان
و همکاری همه شهروندان متکی هستیم.
ما جاودانه نیستیم و از مرگ نمی توانیم بگریزیم ، اما دست کم می توانیم کور نباشیم ، و کور نمیریم.
ترس می‌تواند موجب کوری شود،
حرف از این درست‌تر نمی‌شود،
هرگز نمی‌شود،
پیش از لحظه ای که کور شدیم کور بودیم،
ترس کورمان می‌کند، ترس ما را کور نگه می‌دارد.
کتاب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
chemist at irost
chemist at irost

از ستون فقرات موج هیاهوی هیچ می‌بارد از

از ستون فقرات موج هیاهوی هیچ می‌بارد از

از ستون فقرات موج
هیاهوی هیچ
می‌بارد
از آزمودگی حجم
در لایه‎های شب
صبوری
زخم می‌زند
نه آسمان، نه دریا
نه اوقاتی به پرواز
امید رنگ تاریکِ سال‌ها
در گلویمان خفته می‌ماند
ثانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani

#مولانا تو جویایی و من

#مولانا 
 تو جویایی و منتو جویایی و من
جویانتر از تو

که داند تو چه جویی
من چه جویم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani

#مولانا به هر غزل که ستایمبه هر غزل که ستایم
تو را ز پرده شعر
دلم ز پرده ستاید
هزار چندانت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani

#مولانا سر و پا گم کند آن

#مولانا سر و پا گم کند آنسر و پا گم کند آن کس
که شود دلخوش از او
دل که باشد که نگردد
همگی آتش از او

‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani

 گر باده خوری تو با خردمندان خور یا با صنمی

 گر باده خوری تو با خردمندان خور
یا با صنمی لاله رخی خندان خور

بسیار مخور ورد مکن فاش مساز
اندک خور و گه گاه خور و پنهان خور

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani

‍ #حضرت_مولانا برتوگرخارست برماگل شکفت برتوگر شامستبرتوگرخارست برماگل شکفت
برتوگر شامست بر ما روز شد

گر تو ازطفلی ز روز آگه نه‌ای
خیز با ما جان بابا روز شد

روز را منکر مشو لا لا مگو
چند لا لا جان لالا روز شد

آفتاب آمد که انشق القمر
بشنو این فرمان اعلا روز شد

پاسبانا بس دگر چوبک مزن
پاسبان و حارس ما روز شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani

به سانِ رود که در نشیب درّه سر به سنگ

به سانِ رود
که در نشیب درّه سر به سنگ می زند
رونده باش
امید هیچ معجزی ز مرده نیست
زنده باش . . .!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ѕнαнιη○Dele tofani
آروم و عادیآروم و عادی
ѕнαнιη○Dele tofani

هم او که دلْ تنگَت کُند، سَرسَبز و گُل

هم او که دلْ تنگَت کُند، سَرسَبز و گُل

هم او که دلْ تنگَت کُند،
سَرسَبز و گُل رَنگَت کُند

هم اوت آرَد در دُعا،
هم او دَهَد مُزدِ دُعا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید