افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
sara
مهربونمهربون
sara

گویند شیخ ابو سعید ابوالخیر چند درهم اندوخته بود تا به زیارت كعبه رود. با كاروانی همراه شد و چون توانایی پرداخت برای مركبی نداشت، پیاده سفر كرده و خدمت دیگران می كرد. تا در منزلی فرود آمدند و شیخ برای جمع اوری هیزم به اطراف رفت. زیر درختی، مرد ژنده پوشی با حالی پریشان دید و از احوال وی جویا شد.

دریافت كه از خجالت اهل و عیال در عدم كسب روزی به اینجا پناه اورده است و هفته ای است كه خود و خانواده اش در گرسنگی به سر برده اند. شیخ چند درهم اندوخته خود را به وی داد و گفت برو.

مرد بینوا گفت: مرا رضایت نیست تو در سفر حج در حرج باشی تا من برای فرزندانم توشه ای ببرم.

شیخ گفت حج من، تو بودی و اگر هفت بار گرد تو طواف كنم به ز آنكه هفتاد بار زیارت آن بنا كنم.

049268d288f92ad477b9ff9f110653f4-425

مشاهده همه ی 4 نظر
s.sh
s.sh

خوشبختی داشتن کسی است...
ک بیشتر از خودش
 تو را بخواهد...
      و
بیشتر از تو...
هیچ نخواهد..
      و
      تو
برایش تمام زندگی باشی...

مـاه و ماهی
مشاهده همه ی 6 نظر
محمد
مهربونمهربون
محمد

مشاهده همه ی 12 نظر
oOo  sahar  oOo
oOo sahar oOo

@hoseinnajafi

^_^

✔✔✔thumb_HM-20138720512731355121417686106.7


مشاهده همه ی 4 نظر
sana
sana

گل قرمز توی دست

تقديم به همه يه فيس نماييايه عزيز

مشاهده همه ی 5 نظر