لحظه  بروز رسانی 

(:  تــڪـلــــــــیــفــܢܢ بــا | خـوבمــܢܢ | مـــــــــــعـلــوܢܢ نــیـــωـــت  

(:

 تــڪـلــــــــیــفــܢܢ بــا | خـوבمــܢܢ | مـــــــــــعـلــوܢܢ نــیـــωـــت
 
 تــو בلـܢܢ | בَرבِـہ
|
 
 رو لــبــاܢܢ خـــــــــــــنـــבـہ ...
 

(:http://www.axgig.com/images/49160969430990147823.gif

مشاهده همه ی 2130 نظر

قلب لعنتی سلام  لطفا خفه شو و دیگه توی هیچ کاری

قلب لعنتی سلام 
لطفا خفه شو و دیگه توی هیچ کاری دخالت نکن 
اصلا به من چه تو چی یا کی رو دوسداری... 
اگه هم خسته شدی اجباری نیس به کار کردنت به جهنم دیگه کار نکن! 
توام میتونی بری پیش همون که دوسش داری... 
خسته شدم ازت... می‌فهمی ازت خسته شدم... 
تو که نمیتونی قلب کسی رو بشکنی... 
تو که نمیتونی دروغ بگی... 
تو که نمیتونی ثابت کنی که خوبی... 
تو به چه درد من میخوری... 
دیگه حالم ازت بهم میخوره... 
توی سینم گندیدی بدبخت... 
برای خودم متاسفم بخاطر داشتن همچین قلبی... 
استعفا بده لعنتی...!

مشاهده همه ی 3 نظر
hooram
عاشقعاشق
hooram

زشتم نشدیم مردم تنهاییمونو باور کنن ! به هرکی میگم هیچکیو

زشتم نشدیم مردم تنهاییمونو باور کنن !
به هرکی میگم هیچکیو ندارم، میگه برو توله !
اونم کی؟؟ توووو؟ برو عامووو

مشاهده همه ی 11 نظر
ghazal
ghazal

وقتی میگوید دوستت دارم.زل زل در چشم هایش نگاه نکنبی هیچ

وقتی میگوید دوستت دارم.....
زل زل در چشم هایش نگاه نکن
بی هیچ حرفی....
بی هیچ عکس العملی......
تنها با گفتن من هم دوستت دارم
این لحظه را تمامش نکن
جیغ بزن.....
محکم در اغوشش بگیر
بوسه بارانش کن.....
بگذار انقدر از گفتن این کلمات
به شوق بیاید
که اگر باز هم خواست بگوید
جور دیگر بگوید

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 1 نظر
☂♠★۞۩ஜ رئیسی ஜ۩۞★♠☂
مهربونمهربون
☂♠★۞۩ஜ رئیسی ஜ۩۞★♠☂

خیلی سخت است عاشق کسی باشی که روحش هم

50685d27c1b8ab2f4f8e27b43e5972c5-425
خیلی سخت است عاشق کسی باشی
که روحش هم خبرنداشته باشد.
اماخیلی شیرین است که آهسته
وعاشقانه نگاهش کنی ودر دلت
بگی خیلی دوستت دارم.

مشاهده همه ی 4 نظر
☂♠★۞۩ஜ رئیسی ஜ۩۞★♠☂
مهربونمهربون
☂♠★۞۩ஜ رئیسی ஜ۩۞★♠☂

مهم نیست ڪه دیگر بآشـے یآ نه. مهم نیست ڪه

مهم نیست ڪه دیگر بآشـے یآ نه...

مهم نیست ڪه دیگر دوسم دآشته بآشـے یآ نه

مهم نیست ڪه دیگر مرآ به خآطر بیآورے یآ نه

مهم نیست ڪه دیگر تورآ بآ دیگرے میبینم یآ نه

مهم اینست ڪه زمآنے که تنهآ میشوے ...

زمــآنـے ڪه دلت گرفت

چگونه و با چه رویـےسر به آسماטּ بلند میڪنـے و میگویـے :

خدآیا مـטּ ڪه گنآهـے نڪردم !!!

مشاهده همه ی 3 نظر
سٌتوانـ سِّوُمـ اَرتِشـ تِیپـ زِِِِِرِهیـ پِیادهـ
عصبانیعصبانی
سٌتوانـ سِّوُمـ اَرتِشـ تِیپـ زِِِِِرِهیـ پِیادهـ

вαняαмــــــــــــــــــــــــtـ@24sa בوست בاريـ بازҐ واسҐ ناز كنيـ نـہ تو فكر كرבيـ

 لینک

вαняαмــــــــــــــــــــــــtـ@24sa

2h6fr54.jpg
בوست בاريـ بازҐ واسҐ ناز كنيـ نـہ
تو فكر كرבيـ يـہ بچـہ پاستوريزҐ
تو بـہ ما نمي פֿـوريـ בافيـ جـ ـيگر
پ๛ چي مي گي בوست בارۓ باشيـ پيشـҐ
مي פֿـواҐ بـפֿـونـҐ تا صـבاҐ باز برہـ بالا بيشتر
ولي امشبـ شبـ جمع๛ פـالا بيا پيشҐ
ايـ سِيگار لعنتي كاҐ بـבـہ פـالا وا๛ مלּCigar
تا בـפֿـتر פـرفمو פֿـيلي رك بگҐ פـالا واست
مלּ وقت نـבارҐ توي 24 ساعَتـ פֿـرابҐ
تويـ פֿـيابوלּ پ๛ هوار ڪҐ
بزלּ میترسҐ פـرفـ בرارלּ مرבҐ واسموלּ
ميـ گيـ صـבاҐ פֿـوفـہ باشـہ قبولـ
بيا ماچتـ كنـҐ تا ڪـہ جاش شـہ كبوב
از ايלּ بـפـثـ בور نشيҐ و بچسبيҐ بهشـ
همـہ بـבونלּ اينو چـہ كسيـ نوشتـ
ما مستـ و پاتيلیҐ با בست و پا مي ريҐ
تا ازتو تا مريـפֿ راـہ בست و پا كنيҐHypnotic
تا بريҐ فضا راـפـت 24 ساعتـ
فكر مלּ اينـہ كـہ بگҐ چي בيـבҐ كـہ نـבيـבي تو؟
يا كـہ چيزي بـפֿـونҐ كـہ نشنيـבي פֿـب!
پ๛ مشتۓ بي تو......

نظرات برای این پست غیر فعال است
☂♠★۞۩ஜ رئیسی ஜ۩۞★♠☂
مهربونمهربون
☂♠★۞۩ஜ رئیسی ஜ۩۞★♠☂

ادمــها کنــارت هستند . . تا کـــی؟ تا وقتـــی

46623200519257118491.jpg
ادمــها کنــارت هستند . .
تا کـــی؟
تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند !
از پیشــت میروند یک روز . .
کدام روز ؟
وقتی کســی جایت آمد !
دوستــت دارند . .
تا چه موقع ؟
تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند !
میگویــند عاشــقت هســتند برای همیشه !
نه . . . !
فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام شود. .
و این است بازی باهــم بودن . . .

مشاهده همه ی 5 نظر