لحظه  بروز رسانی 
@ (()) Reza (()) @
@ (()) Reza (()) @

بـه هر جایی میشـه عادت کرد . بـه جز جای خالی

بـه هر جایی میشـه عادت کرد . بـه جز جای خالی

بـه هر جایی میشـه عادت کرد ... بـه جز جای خالی تو(( R & L ))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@ (()) Reza (()) @
@ (()) Reza (()) @

عشق یعنی.!! کودتای چشم «تو» در قلب «من»(( R & L

عشق یعنی.!! کودتای چشم «تو» در قلب «من»(( R & L

عشق یعنی.........!! کودتای چشم «تو» در قلب «من»(( R & L ))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@ (()) Reza (()) @
@ (()) Reza (()) @

تو بر نمی گردی. و ایــن غمگیــن تریــن شعر جهــان است

تو بر نمی گردی. و ایــن غمگیــن تریــن شعر جهــان است

تو بر نمی گردی... و ایــن غمگیــن تریــن شعر جهــان است ... که ترجمه نمی شود(( R & L ))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@ (()) Reza (()) @
@ (()) Reza (()) @

دلم برای یک نفر تنگ شدہ . که یک لحظـه بدون

دلم برای یک نفر تنگ شدہ . که یک لحظـه بدون

دلم برای یک نفر تنگ شدہ ... که یک لحظـه بدون من طاقت نداشت ...(( R & L ))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@ (()) Reza (()) @
@ (()) Reza (()) @

از یه جایی به بعدبه همه چیز و همه کس بی

از یه جایی به بعدبه همه چیز و همه کس بی

از یه جایی به بعدبه همه چیز و همه کس بی اعتنا میشی،دیگه نه از کسی می رنجی نه به عشق کسی دل می بندی.(( R & L ))

مشاهده همه ی 1 نظر
@ (()) Reza (()) @
@ (()) Reza (()) @

گاهی رویای داشتن یه نفر انقدر واست قشنگ میشه که بعد

گاهی رویای داشتن یه نفر انقدر واست قشنگ میشه که بعد

گاهی رویای داشتن یه نفر انقدر واست قشنگ میشه که بعد از اون نمیتونی کسیو به زندگیت راه بدی...((R & L))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@ (()) Reza (()) @
@ (()) Reza (()) @

دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی

دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی

دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی تو نیستی!!(( R & L ))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید