لحظه  بروز رسانی 
tiyara
آروم و عادیآروم و عادی
tiyara

امروز رفتم سوپرمارکت یک دونه بسته چیپس برداشتم رفتم بیرون

امروز رفتم سوپرمارکت یک دونه بسته چیپس برداشتم رفتم بیرون
فروشنده پشت سرم داد زد کجااااااا
گفتم : الکی پولشو دادم :D
گفت بیا جلو، منم رفتم جلو
یک سیلی محکم زد تو گوشم :|
گفتم : چرا میزنی !؟
گفت : الکی مثلا بقیه پولتو دادم :|

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
tiyara
آروم و عادیآروم و عادی
tiyara

تنها تو کوچه نمیام ! . .

تنها تو کوچه نمیام !
.
.
.
الکی مثلا من خوشکلتر از پریام :D

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید