لحظه  بروز رسانی 
شــــــــاپــــور
بی‌حالبی‌حال
شــــــــاپــــور

رفیق! همان کسی‌ست که بی‌منت می‌ماند و تو را

رفیق! همان کسی‌ست که بی‌منت می‌ماند و تو را
Refigh-sSINGLESs

رفیق!
همان کسی‌ست که بی‌منت می‌ماند
و تو را هر طور شده کنار خودش نگه می‌دارد!
همان کسی‌ست که می‌توانی بدونِ ترس،
هر چیزی را با او در میان بگذاری!
رفیق،عشق و امنیت را در رگ‌هایت جاری می‌کند
کنارش می‌توانی از ته دل بخندی تا اشک مهمان چشم‌هایت شود...
یک رفیقِ خوب،مکمل توست!
خوبی‌هایت را می‌سِتاید،
عیب‌هایت را می‌پوشاند،
کنارش همه‌ی غم‌هایت به فراموشی سپرده می‌شود!
او را هرگز نباید از دست داد،
او تکرار نشدنی‌ست
او تو را بیخیالِ تمام عالم می‌کند!
اصلا یک رفیقِ خوب،
کم کم باید در نیازمندی‌های روزنامه ثبت شود...!❤️

sSINGLESs1
مشاهده همه ی 20 نظر
✔ ❣ ✗ تـامــــی ✔ ❣ ✗
شیطونشیطون
✔ ❣ ✗ تـامــــی ✔ ❣ ✗

داداش شاپور عـزیـزم مـیـلـاد

داداش شاپور عـزیـزم مـیـلـاد

{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}

داداش شاپور عـزیـزم

مـیـلـاد تـــو

طــلـوع نـــور

در قـلـبــی مـــه گـرفـتـه بـود نـفـسـی گــرم در فـضـای ســـرد و غـریــب
گــلــی شـکـفـتـه در بـهـار

تــولــد یـــک شـعـر دلـنـشـیـن شـعـری در واژه هــای نـگـاهــت و در قـافـیـه هــای کـلـامـــت

تـــولــدت مـبـــارک


{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}{-w67-}

sSINGLESs2
مشاهده همه ی 2 نظر
✔ ❣ ✗ تـامــــی ✔ ❣ ✗
شیطونشیطون
✔ ❣ ✗ تـامــــی ✔ ❣ ✗
پست شماره 321532069 از ✔ ❣ ✗ تـامــــی ✔ ❣ ✗

..

sSINGLESs2
مشاهده همه ی 10 نظر