لحظه  بروز رسانی 
✖Nafas.nj✖
✖Nafas.nj✖

پسری به دختری ریاضی درس میداد.!.او را بوسید و دوباره باز

پسری به دختری ریاضی درس میداد...!
.
.
.
.
او را بوسید و دوباره باز بوسید و گفت به این عمل جمع میگویند!
.
.
.
.
! ...دختر پسر را بوسید...!
.
.
.
.
.
پسر گفت یکی از بوسه های من کم شد به این عمل تفریق میگویند!!!
.
.
.
.
.
بعد همدیگر را به اغوش کشیدندو یکدیگر را بوسیدند و گفت :
به این عمل ضرب میگویند..!!!
.
.
.
.
!...ناگهان پدر دختر امد...!
.
.
.
.
.
پسرک را تکه تکه کرد و گفت این عمل را تقسیم میگویند...!
.
.
.
.
.
سپس خشتک پسر رابر روی سرش کشید و جوری بر سرش کوبید که
.
.
.
.
سرش تا کمرش خم شد و گفت این عمل را صورت در مخرج میگویند...!
.
.
.
.
.
. !...دیدید چقدر ریاضی شیرین است...!

نتیجه تصویری برای عکس خنده

مشاهده همه ی 14 نظر
✖Nafas.nj✖
✖Nafas.nj✖

پســر : عزیزم عاشقتم . دختــر : آره عشقت قشنگه , اما دستت

پســر : عزیزم عاشقتم ...

دختــر : آره عشقت قشنگه , اما دستت رو از اونجا بردار...

پســر : جان من حال گیری نکن خودتم خوشت میاد پس گیر نده...

دختــر : نه ! ما تازه 2 هفته است که با هم دوست شدیم...

پســر : تو دوستم نداری و گرنه این کا رو نمیکردی ...

دختــر : رو مخم نرو دیگه  من دوستت دارم ,

 دارم عاشقت میشم

 امــا عشقـــ قلبــارو  بــاز میکنــه نه پـاهارو...!!


46280_431369360252777_772485833_n.jpg

مشاهده همه ی 9 نظر
✖Nafas.nj✖
✖Nafas.nj✖

نتیجه تصویری برای تیکه خاصنتیجه تصویری برای تیکه خاص

مشاهده همه ی 6 نظر
✖Nafas.nj✖
✖Nafas.nj✖

http://www.funyfaz.ir/wp-content/uploads/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B11.jpg

مشاهده همه ی 58 نظر
✖Nafas.nj✖
✖Nafas.nj✖

یِــه عِـــدِه بـــودَنــــ اومَــــدَنــــ مَـــرامِــــشونو نِــــشونــــ بِــــدَنـــ

http://www.yourcloob.com/file/pic/photo/2015/04/162f14e839390f6b71ca6bc5e413b986_1024.jpg
یِــه عِـــدِه بـــودَنــــ اومَــــدَنــــ مَـــرامِــــشونو
نِــــشونــــ بِــــدَنـــ
اَز دَســتِـــشونــــ دَر رَفْـــتـــ 
چِـــهْرِه واقِعیــــشونـــ رو نِــشـونـــ دادَنـــ
خوبـ گوشـ کُـن...
غـــُـــرورِ مَــن
کاسـه آش نَنت نیس
کِـ‌ه بزِنـی بِشکونی
بِگَم دَفـع بَـلا بـود
شکستَـنش مُـساوی با خـود بـَـلاس
هِــــHehــــه !!

مشاهده همه ی 9 نظر
✖Nafas.nj✖
✖Nafas.nj✖

ﺩُﺧـﺘـــﺮ ﻧﯿــــﺎﺯﯼ ﺑـــﻪ ﻟَـﺒــــﺎﯼ ﻭَﺭَﻡ ﮐــﺮﺩﻩ نـــداره ! نیــــازﯼ بـــه

http://rozup.ir/up/htoh/Pictures/love/boy_and_girl5.jpg
ﺩُﺧـﺘـــﺮ
ﻧﯿــــﺎﺯﯼ ﺑـــﻪ ﻟَـﺒــــﺎﯼ ﻭَﺭَﻡ ﮐــﺮﺩﻩ نـــداره !
نیــــازﯼ بـــه ﺩﻣـــﺎﻍِ ﺳَـﺮﺑـــﺎﻟـــا ﻧـــداره !
♥ﻫَـﻤـﯿـﻨــﮑــــﻪ ﻗَــﻠــبِــــﺶ بــاهــات
ﺻـــﺎﻑ ﺑـاﺷـــﻪ ﮐــافـیـــه♥


ﭘﺴــــﺮ
ﻧﯿــــﺎﺯﯼ ﺑـــه ﺗَــــﻪ ﺭﯾـــﺶ ﻧـــﺪﺍﺭﻩ !
ﻧﯿــــﺎﺯﯼ ﺑـــﻪ ﺩُﻭﺭ ﺑـــﺎﺯﻭﯼِ ﺿَـﺨـﯿــــﻢ ﻧـــﺪﺍﺭﻩ !
♥ﻫَـﻤـﯿـﻨــﮑــــﻪ ﺍِﺣـﺴـــﺎﺱِ ﺍﻣـﻨـﯿَـــﺖ
ﮐُــﻨـــﯽ باهاش ﮐــﺎﻓـﯿـــﻪ♥

مشاهده همه ی 1 نظر
✖Nafas.nj✖
✖Nafas.nj✖

ﻫَـﺮﭼـﮯ ﺑﯿﺸﺘـَﺮ ﺑﮕـﯽ → ﭘُﺸﺘـِــــــــــﻤـﻮﻥ ✘. ּ  ﻫَـﺮﭼـﮯ ﺑﯿﺸﺘـَﺮ ﺑـﺪﯼ

http://setfa.net/images/o2y4qms9yi0pxfp2wxn0.jpg
ﻫَـﺮﭼـﮯ ﺑﯿﺸﺘـَﺮ ﺑﮕـﯽ → ﭘُﺸﺘـِــــــــــﻤـﻮﻥ ✘... ּ 
ﻫَـﺮﭼـﮯ ﺑﯿﺸﺘـَﺮ ﺑـﺪﯼ ﻓـُﺤــــــــــــﺶ ﺑــِﻤـﻮﻥ ... ✘ ּ 
ﻫَـﺮﭼـﮯ ﺑﯿﺸﺘـَﺮ ﺑﺸـﮯ ﺿـِﺪﻣـــــــــــﻮﻥ ... ✘ ּ 
ﺯﻭﺭ ﻧـﺰَﻥ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧـﮯ ﺑﺸـﮯ ﻣِﺜﻠﻤــــــــــون

مشاهده همه ی 2 نظر