لحظه  بروز رسانی 
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

زندگی تمامش خطای دید است من تو را می بینم

زندگی تمامش خطای دید است
من تو را می بینم تو مرا نمی بینی
تو مرا می بینی من تو را نمی بینم
یک خطای ساده ی بی انتها…

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
One(گروه الماس های درخشان)
آروم و عادیآروم و عادی
One(گروه الماس های درخشان)

بدان که نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است؛ و روزه

بدان که نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است؛
و روزه فزون داشتن، صرفه‌ی نان است؛
و حج نمودن، تماشای جهان است.
اما نان دادن، کار مردان است...
(منسوب به خواجه عبدالله انصاری)

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

هر لحظه را زندگی کن عاشق هر روز باش

هر لحظه را زندگی کن
عاشق هر روز باش
زیرا قبل از اینکه متوجه بشوی زمان به سرعت می گذرد…

المــاس هــای درخشــان
مشاهده همه ی 1 نظر
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

فصل اول زندگى خودت را با فصل پانزدهم زندگى کسی

فصل اول زندگى خودت را
با فصل پانزدهم زندگى کسی دیگر مقایسه نکن …
مسیر خودت را برو
داستان زندگى خودت را بنویس
و هرگز جا نزن …

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

زندگی کن هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که گذشته

زندگی کن
هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که
گذشته خود را بخرد
بنابریان تمام زندگی را زندگی کن

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

ثروت ها ابتدا در ذهن انسان ساخته میشود و

ثروت ها ابتدا
در ذهن انسان ساخته میشود
و سپس در دنیای بیرون
فکرِ‌ شما اصلی ترین
ثروت شماست

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

غـم را خدا نـیـافـریـد، انسان آفـریـد خوش بختی

غـم را خدا نـیـافـریـد، انسان آفـریـد

خوش بختی ، تـنـهـا پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیهـا را خلق کردند و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید