لحظه  بروز رسانی 
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تا سرِ زلف تو شد بازیچه‌ی دست نسیم کار و

تا سرِ زلف تو شد بازیچه‌ی دست نسیم کار و

تا سرِ زلف تو شد بازیچه‌ی دست نسیم
کار و بارِ جمع مشتاقان، پریشان‌ گشتن است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید