لحظه  بروز رسانی 
مـــــَقـام مـعـَظم لجبازیـ✌
قاطیقاطی
مـــــَقـام مـعـَظم لجبازیـ✌
سکوتی عمیق

سکوتی عمیق{-38-}

مشاهده همه ی 9 نظر
مـــــَقـام مـعـَظم لجبازیـ✌
قاطیقاطی
مـــــَقـام مـعـَظم لجبازیـ✌

مثلااسم‌دخترمو‌بذارم«پنآه» بعدوقتی‌غصه‌دارم،صداش‌بزنم«پناهِ‌مامان» اونم‌بیادبشینه‌توبغلم‌

-مثلااسم‌دخترمو‌بذارم«پنآه»
بعدوقتی‌غصه‌دارم،صداش‌بزنم«پناهِ‌مامان»
اونم‌بیادبشینه‌توبغلم‌تاآروم‌شم:)🔥.

مشاهده همه ی 14 نظر
مـــــَقـام مـعـَظم لجبازیـ✌
قاطیقاطی
مـــــَقـام مـعـَظم لجبازیـ✌

💔{-w61-}

مشاهده همه ی 14 نظر
مـــــَقـام مـعـَظم لجبازیـ✌
قاطیقاطی
مـــــَقـام مـعـَظم لجبازیـ✌

+ چرا کشتیش؟ - خیلی حرف میزد آقای قاضی

+ چرا کشتیش؟
- خیلی حرف میزد آقای قاضی
+ بیشتر توضیح بده
- خیلی حرف میزنی آقای قاضی

مشاهده همه ی 7 نظر
مـــــَقـام مـعـَظم لجبازیـ✌
قاطیقاطی
مـــــَقـام مـعـَظم لجبازیـ✌

◞مَن‌عادَت‌نَدارَم‌بِه‌کِسی‌فُرصَت‌بِدَم‌تاحَرُوم‌زادِگیشُوبادَرصَدِبالاتَری‌بِهِم‌ثابِت‌ک

◞مَن‌عادَت‌نَدارَم‌بِه‌کِسی‌فُرصَت‌بِدَم‌تاحَرُوم‌زادِگیشُوبادَرصَدِبالاتَری‌بِهِم‌ثابِت‌کُنِه

مشاهده همه ی 7 نظر