لحظه  بروز رسانی 
نشریه سلطان جاده
نشریه سلطان جاده

نخستین کامیون بدون راننده اسکانیا

 لینک

نخستین کامیون بدون راننده اسکانیا


مشاهده همه ی 1 نظر