لحظه  بروز رسانی 
توریالی رها
توریالی رها

چون رهگذر در حیاط خلوتم آمدی و من با دقت عاشقت

چون رهگذر در حیاط خلوتم آمدی و من با دقت عاشقت شدم نمیدانم چگونه نگاهت کرد که "تو" رهایم کردی و دیگر بر نگشتی . بوی عطر وجود نازنینت از مشامم نرفته و دلتنگی هایم را با آن آرامش میدهم ، خوب میدانم که دیگر با همدیگر نیستیم ، و من هنوز در آرزوی "ارزو" ...
(آدمیزاد عمرت سرشار از برکت و خوبی ها)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید