لحظه  بروز رسانی 
yousef
آروم و عادیآروم و عادی
yousef

چقدر اشتباه فکر میکنند،که وقتی پیر می شوند دیگر عاشق نمی

چقدر اشتباه فکر میکنند،

که وقتی پیر می شوند دیگر عاشق نمی شوند.

نمی دانند وقتی دیگر عاشق نمی شوند،

پیر میشوند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yousef
آروم و عادیآروم و عادی
yousef

هزاران دهقان برای امدن باران دعا می کردند غافل از آنکه

هزاران دهقان برای امدن باران دعا می کردند

غافل از آنکه خداوند به کودکی فکر می کرد که چکمه هایش سوراخ بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yousef
آروم و عادیآروم و عادی
yousef

هزاران دهقان برای امدن باران دعا می کردند غافل از آنکه

هزاران دهقان برای امدن باران دعا می کردند

غافل از آنکه خداوند به کودکی فکر می کرد که چکمه هایش سوراخ بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yousef
آروم و عادیآروم و عادی
yousef

گاه می اندیشم .چندان مهم نیست اگر ،هیچ از دنیا نداشته

گاه می اندیشم ...

چندان مهم نیست اگر ،

هیچ از دنیا نداشته باشم !

همین مرا بس ...

که کوچه ای داشته باشم و باران

و انسان هایی در زندگیم باشند ،

که زلال تر از باران هستند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yousef
آروم و عادیآروم و عادی
yousef

هـمـه بـدی هایـــم را هــم کـه صــافــ کـنـم …بــه ” دل

هـمـه بـدی هایـــم را هــم کـه صــافــ کـنـم …

بــه ” دل خــود ” مــدیـون میمــانم …

بــرای تمـام …

“دلــم میخواســـت” های …

بی جواب مــانـده اش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید