لحظه  بروز رسانی 
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆
شادشاد
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆

بهتره نداشته باشیش، تا اینکه داشته باشی و

بهتره نداشته باشیش،


تا اینکه داشته باشی و ندونی با چند نفر شریکی....!!!

 

مشاهده همه ی 45 نظر
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆
شادشاد
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆

تویی كه داری این پُسترو میخونی . آره با خودِتَم !!!

تویی كه داری این پُستきゃわ のデコメ絵文字رو میخونی ...

آره با かわぃい...と...BIGBANG のデコメ絵文字خودِتَم !!! . .

از خُدا میخوام かわぃい...と...BIGBANG のデコメ絵文字به همه آرزوهای خوبかわぃい♪ヽ(´▽`)/ のデコメ絵文字 و قشنگِت بِرسی

تو زندگیتم َهمیشه لَبخند バービー のデコメ絵文字رو لَبات باشه


مشاهده همه ی 35 نظر
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆
شادشاد
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆
مشاهده همه ی 41 نظر
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆
شادشاد
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆

سلامتیـــــــــــه همه خوبـــا که بــــــدشون مائیـــــــــــــم سلامتیه همه بزرگـــــــا


記号。矢印。左 のデコメ絵文字سلامتیـــــــــــه همه خوبـــا
که بــــــدشون مائیــــــ11126966645930141245.gifـــــــم記号。矢印。左 のデコメ絵文字سلامتیه همه بزرگـــــــا
که کوچیکــــشون مائیـــــــ11126966645930141245.gifـــــم記号。矢印。左 のデコメ絵文字سلامتیه همه رفیقـــــا
که اگه قابل بدونن رفیقشـــــون ماییــــــــ11126966645930141245.gifـــــــم...

88563845484549034299.jpg

مشاهده همه ی 16 نظر
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆
شادشاد
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆

 بـہ بعضیا باس گفت :    اختیار בارے بابا شما ωـگ ڪے باشے 

 بـہ بعضیا باس گفت : 
  
 اختیار בارے بابا شما ωـگ ڪے باشے 

مشاهده همه ی 8 نظر
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆
شادشاد
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆

 عزیزҐ  اگـہ  بخواҐ  زنـבگیمو  از  اول بنویسمـ    شما پیاҐ  بازرگانے  وسطشـҐ  نمیشـے : l 

 عزیزҐ  اگـہ  بخواҐ  زنـבگیمو  از  اول بنویسمـ 
  
 شما پیاҐ  بازرگانے  وسطشـҐ  نمیشـے : l 

مشاهده همه ی 3 نظر
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆
شادشاد
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆

بهاره 93مباااااااااارک سااال 92 تماااااام شد ســــــــال 92

%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3 بهاره 93مباااااااااارک%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3

%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3 سااال 92 تماااااام شد%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3
%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3
ســــــــال 92 هــــــــم داره تـــمـــــــوم میــشــه%2A%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%....

چقدر توی فضای مجازی%E3%81%84%E3%82%8D%E3%81%84%E3%82%8D%E3% همدیگرو دلداری دادیم....
چقدر+18 سرکاری 21918.gifخوندیم...
چقدر سلامتی همدیگه پیک زدیم....
چقدر پسرا %E3%81%B2%E3%81%92%E3%81%95%E3%82%93%E2%ساپورتو کلیپس دخترارو %E3%82%9C%2A%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%مسخره کردن...
چقدر دخترا%E3%82%9C%2A%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%ابروها و مارک شورت پسرارو%E3%81%B2%E3%81%92%E3%81%95%E3%82%93%E2%مسخره کردن....
چقدر پست های همو بدون اجازه کپی%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_%E5%8F%AF%E6کردیم.....
چقدر لینک 21907.gifگذاشتیم کسی لایک نکرد....
چقدر باهم خندیدیم%E9%A1%94%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E7%,چقدر باهم گریه کردیم....

مشاهده همه ی 21 نظر
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆
شادشاد
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆

خیلے سختـہ چیزے رو ڪـہ تا בیشب بوב یاבگارے


69532828001903494436.jpg


خیلے سختـہ چیزے رو ڪـہ تا בیشب بوב یاבگارے

صبح بلنב شے و ببینے ڪـہ בیگـہ בوسش نבارے

خیلے سختـہ ڪـہ نباشـہ هیچ جایے براے آشتے

بے وفا شـہ اوטּ ڪسے ڪـہ جونتو واسش گذاشتے

خیلے سختـہ اوטּ ڪـہ مے گفت واسـہ چشات مے میرـہ

برـہ و בیگـہ سراغے از تو ونگات نگیرـہ

خیلے سختـہ ڪـہ عزیزے یـہ شب عازҐ سفر شـہ

تازـہ فرבاے هموטּ روز בوست عاشقش خبر شـہ

خیلے سختـہ ڪـہ בلے رو با نگات בزבیבـہ باشے

وسط راـہ اما از عشق یـہ ڪمے ترسیבـہ باشے

خیلے سختـہ توے پاییز با غریبے آشنا شے

اما وقتے ڪـہ بهار شב یـہ جورے ازش جבا شے

خیلے سختـہ ڪـہ ببینیش توے یڪ فصل طلایے

ڪاش مجازات بבے בاشت توے قانوטּ بے وفایے

خیلے سختـہ تا همیشـہ پاے وعבـہ ها نشستטּ

چقבر قشنگـہ اما واسـہ ے ڪسے شڪستטּ

خیلے سختـہ واسـہ ے اوטּ بشڪنـہ یـہ روز غرورت

اوטּ نخواב ولے بمونـہ همیشـہ سنگ صبورت

خیلے سختـہ چشماے تو واسـہ ے اوטּ ڪسے خیسـہ

ڪـہ پیاҐ בاבـہ یـہ عمر واسـہ تو نمے نویسـہ

خیلے سختـہ ڪـہ בل تو نڪنـہ قصב تلافے

تا ڪـہ بیטּ בو پرستو نباشـہ هیچ اختلافے

خیلے سختـہ اونڪـہ בیروز تو واسش یـہ رویا بوבے

از یاבش رفتـہ ڪـہ واسش تو تموҐ בنیا بوבے

مشاهده همه ی 19 نظر
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆
شادشاد
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆

بـِﮧ بَعضــیـآم بـآیَـנ گُـفـتــــ : ﺭَﻓﺘـے ؟ بـِﮧ سَلامتـــــ ﻓَﻘَـﻂ記号だよ。ビックリ2 のデコメ絵文字بـِﮧ بَعضــیـآم بـآیَـנ گُـفـتــــ :記号だよ。ビックリ2 のデコメ絵文字

ﺭَﻓﺘـے ؟猫 のデコメ絵文字

キティーちゃん のデコメ絵文字بـِﮧ سَلامتـــــ

ﻓَﻘَـﻂ ﺍَﺯ ﮐِﻨــآﺭ ﺑُـﺮﻭ ﻗﺎﻃـے ﺁכﻣآ ﻧَﺸــے !!!猫 のデコメ絵文字
مشاهده همه ی 18 نظر
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆
شادشاد
▆ ▅ ▄ ▃ ▂U ƝЄ 3 ▂ ▄ ▄ ▅ ▆

مـےگـــوینـــد: مخـــآطَبــــ دآشتـــﮧ بـــآش . . . بــــرآے عـــآشِقــآنـﮧ هــآیَتــــ


にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字مـےگـــوینـــد: にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字

にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字مخـــآطَبــــ دآشتـــﮧ بـــآش . . .にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字

にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字 بــــرآے عـــآشِقــآنـﮧ هــآیَتــــ !にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字

にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字نِمـےدآنَنـــد . . .にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字

にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字 مُخـــآطبـــ تَمـــآمِـ عــآشِقــآنـﮧ هــآے مَـــن にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字

تــــــــ%E2%98%86%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E2%ـــــــویــے

fofos_adorable_bampw_beautiful_Favim_com

مشاهده همه ی 4 نظر