لحظه  بروز رسانی 
amintarjomeh.ir
آروم و عادیآروم و عادی
amintarjomeh.ir

نکات کلیدی آزمون آیلتس: مشکلات رایج در واژگان آیلتس در

 لینک
نکات کلیدی آزمون آیلتس: مشکلات رایج در واژگان آیلتس در

نکات کلیدی آزمون آیلتس: مشکلات رایج در واژگان آیلتس
در این قسمت در مورد مشکلات رابج در واژگان آیلتس می پردازیم. آزمون دهندگان آیلتس بیش از حد نگران دایره واژگان آیلتس ضروری جهت قبولی در این آزمون هستند. در اینجا خواهیم گفت که صرف دانستن لغات فراوان تضمین کننده کسب نمره عالی در این آزمون نمی باشد. بلکه مولفه های دیگری نیز تعیین کننده هستند.

استفاده از واژگان فعال

ما بیش از آنکه بتوانیم به طور فعالانه زبان را به کار بگیریم، آن را می فهمیم. بنابراین دامنه واژگان انفعالی، که در درک خواندن و شنیداری کمک می کند، بسیار بیشتر از دامنه واژگان فعال است(یعنی کلماتی که در هنگام صحبت کردن و نوشتن مورد استفاده قرار می دهیم). یک ایده مشابه در مورد گویندگان بومی یک زبان وجود دارد: عموما از همه کلمات موجود در زبان انگلیسی به طور فعالانه استفاده نمی کنند....

مشاهده همه ی 1 نظر
amintarjomeh.ir
آروم و عادیآروم و عادی
amintarjomeh.ir

نکات کلیدی آزمون آیلتس: مشکلات رایج در واژگان آیلتس در

 لینک
نکات کلیدی آزمون آیلتس: مشکلات رایج در واژگان آیلتس در

نکات کلیدی آزمون آیلتس: مشکلات رایج در واژگان آیلتس
در این قسمت در مورد مشکلات رابج در واژگان آیلتس می پردازیم. آزمون دهندگان آیلتس بیش از حد نگران دایره واژگان آیلتس ضروری جهت قبولی در این آزمون هستند. در اینجا خواهیم گفت که صرف دانستن لغات فراوان تضمین کننده کسب نمره عالی در این آزمون نمی باشد. بلکه مولفه های دیگری نیز تعیین کننده هستند.

استفاده از واژگان فعال

ما بیش از آنکه بتوانیم به طور فعالانه زبان را به کار بگیریم، آن را می فهمیم. بنابراین دامنه واژگان انفعالی، که در درک خواندن و شنیداری کمک می کند، بسیار بیشتر از دامنه واژگان فعال است(یعنی کلماتی که در هنگام صحبت کردن و نوشتن مورد استفاده قرار می دهیم). یک ایده مشابه در مورد گویندگان بومی یک زبان وجود دارد: عموما از همه کلمات موجود در زبان انگلیسی به طور فعالانه استفاده نمی کنند....

مشاهده همه ی 1 نظر
amintarjomeh.ir
آروم و عادیآروم و عادی
amintarjomeh.ir

نکات مهم در امتحان آیلتس: چه لغاتی مهم است؟ در

 لینک
نکات مهم در امتحان آیلتس: چه لغاتی مهم است؟ در

نکات مهم در امتحان آیلتس: چه لغاتی مهم است؟
در این قسمت و قسمتهای آینده می خواهیم در مورد نکات مهم در آزمون آیلتس مطالبی را در اختیار شما قرار دهیم. برای موفقیت در هر زبانی باید دامنه واژگان خوبی داشته باشید. واژگان اساس زبان است و بر تمام قسمتهای آزمونهای زبان تاثیر دارد. افراد زیادی سوال می کنند که برای شرکت در امتحان آیلتس باید چه لغاتی را یاد گرفت. جواب این سوال در مطالعه دقیق چارچوب خود آزمون نهفته است. وقتی هدف آیلتس را بفهمید، می دانید که باید چه چیزی یاد بگیرید و برای رفع نواقص زبان انگلیسی خود اقدام می کنید.......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amintarjomeh.ir
آروم و عادیآروم و عادی
amintarjomeh.ir

معنای how you make feel در جملات بزرگان در این

 لینک

معنای how you make feel در جملات بزرگان
در این جا می خواهیم در قالب جمله ای از یکی از بزرگان،معنای how you make feel را توضیح دهیم.
معنای how you make feel یعنی احساسی که شما در دیگران ایجاد می کنید، احساس شادی یا احساس ناراحتی.
“I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

ترجمه فارسی: من یاد گرفته ام که مردم آنچه که گفته ای.......
https://zabanelm.com/%D9%85%D8%...D9%87/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amintarjomeh.ir
آروم و عادیآروم و عادی
amintarjomeh.ir

معنای how you make feel در جملات بزرگان در این

 لینک
معنای how you make feel در جملات بزرگان در این

معنای how you make feel در جملات بزرگان
در این جا می خواهیم در قالب جمله ای از یکی از بزرگان،معنای how you make feel را توضیح دهیم.
معنای how you make feel یعنی احساسی که شما در دیگران ایجاد می کنید، احساس شادی یا احساس ناراحتی.
“I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

ترجمه فارسی: من یاد گرفته ام که مردم آنچه که گفته ای.......
https://zabanelm.com/%D9%85%D8%...D9%87/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amintarjomeh.ir
آروم و عادیآروم و عادی
amintarjomeh.ir

معنای how you make feel در جملات بزرگان در این

 لینک
معنای how you make feel در جملات بزرگان در این

معنای how you make feel در جملات بزرگان
در این جا می خواهیم در قالب جمله ای از یکی از بزرگان،معنای how you make feel را توضیح دهیم.
معنای how you make feel یعنی احساسی که شما در دیگران ایجاد می کنید، احساس شادی یا احساس ناراحتی.
“I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

ترجمه فارسی: من یاد گرفته ام که مردم آنچه که گفته ای.......
https://zabanelm.com/%D9%85%D8%...D9%87/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amintarjomeh.ir
آروم و عادیآروم و عادی
amintarjomeh.ir

معنای how you make feel در جملات بزرگان در این

 لینک
معنای how you make feel در جملات بزرگان در این

معنای how you make feel در جملات بزرگان
در این جا می خواهیم در قالب جمله ای از یکی از بزرگان،معنای how you make feel را توضیح دهیم.
معنای how you make feel یعنی احساسی که شما در دیگران ایجاد می کنید، احساس شادی یا احساس ناراحتی.
“I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

ترجمه فارسی: من یاد گرفته ام که مردم آنچه که گفته ای.......
https://zabanelm.com/%D9%85%D8%...D9%87/

مشاهده همه ی 4 نظر
amintarjomeh.ir
آروم و عادیآروم و عادی
amintarjomeh.ir

معنای how you make feel در جملات بزرگان در این

 لینک
معنای how you make feel در جملات بزرگان در این

معنای how you make feel در جملات بزرگان
در این جا می خواهیم در قالب جمله ای از یکی از بزرگان،معنای how you make feel را توضیح دهیم.
معنای how you make feel یعنی احساسی که شما در دیگران ایجاد می کنید، احساس شادی یا احساس ناراحتی.
“I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

ترجمه فارسی: من یاد گرفته ام که مردم آنچه که گفته ای.......
https://zabanelm.com/%D9%85%D8%...D9%87/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amintarjomeh.ir
آروم و عادیآروم و عادی
amintarjomeh.ir

معنای how you make feel در جملات بزرگان در این

 لینک
معنای how you make feel در جملات بزرگان در این

معنای how you make feel در جملات بزرگان
در این جا می خواهیم در قالب جمله ای از یکی از بزرگان،معنای how you make feel را توضیح دهیم.
معنای how you make feel یعنی احساسی که شما در دیگران ایجاد می کنید، احساس شادی یا احساس ناراحتی.
“I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

ترجمه فارسی: من یاد گرفته ام که مردم آنچه که گفته ای.......
https://zabanelm.com/%D9%85%D8%...D9%87/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amintarjomeh.ir
آروم و عادیآروم و عادی
amintarjomeh.ir

معنای how you make feel در جملات بزرگان در این

 لینک
معنای how you make feel در جملات بزرگان در این

معنای how you make feel در جملات بزرگان
در این جا می خواهیم در قالب جمله ای از یکی از بزرگان،معنای how you make feel را توضیح دهیم.
معنای how you make feel یعنی احساسی که شما در دیگران ایجاد می کنید، احساس شادی یا احساس ناراحتی.
“I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

ترجمه فارسی: من یاد گرفته ام که مردم آنچه که گفته ای.......
https://zabanelm.com/%D9%85%D8%...D9%87/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید