لحظه  بروز رسانی 
Mohammad Accountant
خوشحالخوشحال
Mohammad Accountant

دوست و دَست بسیــار است اما دَست دوست انـــدک

دوست و دَست بسیــار است
اما
دَست دوست انـــدک

مشاهده همه ی 3 نظر
Mohammad Accountant
خوشحالخوشحال
Mohammad Accountant

بعضی حرف ها را “نباید زد” بعضی حرف ها را “نباید

بعضی حرف ها را “نباید زد”
بعضی حرف ها را “نباید خورد”
بیچاره دل چه میکشد میان این “زد” و”خورد”

مشاهده همه ی 1 نظر
Mohammad Accountant
خوشحالخوشحال
Mohammad Accountant

هیچی دردناک تر از "یادته؟" ها نیست!

هیچی دردناک تر از "یادته؟" ها نیست!

مشاهده همه ی 1 نظر
Mohammad Accountant
خوشحالخوشحال
Mohammad Accountant

تنها ایراد تخم مرغ اینه که غذا نیست بدتر از همه

تنها ایراد تخم مرغ اینه که غذا نیست

بدتر از همه اینه که نمیخواد قبول کنه ! :|

مشاهده همه ی 1 نظر
Mohammad Accountant
خوشحالخوشحال
Mohammad Accountant

پزشک زایشگاه خم شد ودر گوش نوزادی که مرده به دنیا

پزشک زایشگاه خم شد ودر گوش نوزادی که مرده به دنیا آمده بود گفت:
آسوده بخواب که چیزی را از دست نداده ای...

مشاهده همه ی 1 نظر
Mohammad Accountant
خوشحالخوشحال
Mohammad Accountant

براي تمــــــام رنـج هايـي كه مي بري صــبــــر كن صبـــــــــــر

براي تمــــــام رنـج هايـي كه مي بري صــبــــر كن

صبـــــــــــر اوج احترام به حکمت های خداست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mohammad Accountant
خوشحالخوشحال
Mohammad Accountant

خیلی وقتا بهم گفتن چرا میخندی بگو ما هم بخندیم

خیلی وقتا بهم گفتن چرا میخندی

بگو ما هم بخندیم ...

اما هرگز نگفتن چرا غصه میخوری

بگو ما هم بخوریم ...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید