لحظه  بروز رسانی 
ولی اله .( کلبه آرامش تنهایی من )
مهربونمهربون
ولی اله .( کلبه آرامش تنهایی من )

وقتي حسين جنس غمش فرق ميکند                       حتمازيارت حرمش فرق ميکنددارم

وقتي حسين جنس غمش فرق ميکند
                      حتمازيارت حرمش فرق ميکند

دارم يقين که نوکريش به زشاهي است
               اين شاه بي بدل کرمش فرق ميکند

دارم مدام چشم اميدي به اصغرش
                   دستان کوچک پسرش فرق ميکند

درلحظه هاي آخر عمرم خدا کند
                     آقا نظر کند، نظرش فرق ميکند

گفته امام ضامن ما "فابک للحسين"
                     زيرا مصائب و المش فرق ميکند

هرگز نديده ايم حصيري شود کفن
                 اين شاه بي کفن کفنش فرق ميکند

شبهاي جمعه فاطمه فرياد ميزند
                زخمي که خورد بر بدنش فرق ميکند
 
باز اين چه شورش است که در خلق عالم است
                  حقا که شعر محتشمش فرق ميکند

  السلام عليک يا ابا عبدالله الحسين(عليه السّلام)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ولی اله .( کلبه آرامش تنهایی من )
مهربونمهربون
ولی اله .( کلبه آرامش تنهایی من )

انسان سرمایه داری در شهری زندگی میکرد اما به هیچ کسی

انسان سرمایه داری در شهری زندگی میکرد اما به هیچ کسی ریالی کمک نمیکرد فرزندی هم نداشت وتنها با همسرش زندگی میکرد در عوض قصابی در آن شهر به نیازمندان گوشت رایگان میداد روز به روز نفرت مردم از این شخص سرمایه دار بیشتر میشد مردم هر چه اورا نصیحت میکردند که این سرمایه را برای چه کسی میخای در جواب میگف نیاز شما ربطی به من نداره بروید از قصاب بگیرید تااینکه او مریض شد احدی به عیادت او نرفت این شخص در نهایت تنهایی جان داد هیچ کس حاضر نشد به تشییع جنازه او برود همسرش به تنهایی او را دفن کرد اما از فردای آن روز اتفاق عجیبی در شهر افتاد دیگر قصاب به کسی گوشت رایگان نداد اوگفت کسی که پول گوشت رامیداد دیروز از دنیا رفت!!

زودقضاوت نکنیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ولی اله .( کلبه آرامش تنهایی من )
مهربونمهربون
ولی اله .( کلبه آرامش تنهایی من )

جوراب نو در راهه : روزتان مبارک پیشاپیش زن گفت روز

جوراب نو در راهه : روزتان مبارک پیشاپیش
زن گفت روز مرد چه کادویی برام میخری ؟{-26-}
مرد : کادو ... روز مرده نه روز زن {-9-}
زن : اگر من نبودم تو الان مرد نبودی پدر نبودی همون پسر مادرت بودی پس روز مرد هم واس ماس{-11-}
مرد : یه جفت جوراب هم نخواستیم {-28-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ولی اله .( کلبه آرامش تنهایی من )
مهربونمهربون
ولی اله .( کلبه آرامش تنهایی من )

زندگی شطرنج دنیا و دل است قصه پررنج صدها مشکل است

زندگی شطرنج دنیا و دل است

قصه پررنج صدها مشکل است

شاه دل کیش هوس ها میشود
 
پای اسب آرزوها در گل است

فیل بخت ما عجب کج میرود

در سر ما بس خیالی باطل است

ما نسنجیده پی سرباز او

غافل اینکه او حریفی قابل است

مهره های عمر من نیمش برفت

مهره های او تمامش کامل است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ولی اله .( کلبه آرامش تنهایی من )
مهربونمهربون
ولی اله .( کلبه آرامش تنهایی من )

زندگی را چه علاجی که کنارم نیستی همه را دارم و

زندگی را چه علاجی که کنارم نیستی
همه را دارم و اما تو که یارم نیستی
 
سهم من بودن تو در نظرِ هر روزم
چه کنم با دلِ سنگٓت، پیِ کارم نیستی

آسمان دلِ من با رخِ تو روشن بود
حالی، مهتابِ دلم، در شبِ تارم نیستی

عشق تو حبس نموده دلِ من در قفسی
من ولی پای طنابم، دمِ دارم نیستی

من دیوانه به عشقت دل و دینم دادم
آه و حسرت که به فکرِ دلِ زارم نیستی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ولی اله .( کلبه آرامش تنهایی من )
مهربونمهربون
ولی اله .( کلبه آرامش تنهایی من )

بی تو مهتاب دلم رفت به دنیای دگر شب ودل

بی تو مهتاب دلم رفت به دنیای دگر
شب ودل تنگی من رفت به فردای دگر
نه دلم خواست بمانم
نه هوا بهترشد
تو که رفتی دل من ابری شد.
ابر آمد وباران شده است
دل من باز چه دلخون شده است
این چه رسمیست چه مهتاب بدیست
مگر این کوچه همان کوچه دل تنگی نیست؟
تو مگریادت رفت
آن همه قول و وفاداری خود
آن همه راز
نیاز
من دلم باز هوا میخواهد
بی تو اینجا دل من غمگین است.
آسمان صاف ودلم خونین است
بی تو مهتاب دلم از همه سو تاریک است .
تو چراغم بودی
خانه ام تاریک است
تو هوایی تو نفس
کوچه ما تاریک است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ولی اله .( کلبه آرامش تنهایی من )
مهربونمهربون
ولی اله .( کلبه آرامش تنهایی من )

کاش تا دل میگرفت و میشکست دوست می آمد کنارش می

کاش تا دل میگرفت و میشکست
دوست می آمد کنارش می نشست!

کاش میشد روی هر رنگین کمان
می نوشتم "مهربان "با من بمان!!!

کاش می شد قلب ها آباد بود
کینه و غم ها به دست باد بود

کاش می شد دل فراموشی نداشت
نم نم باران هم آغوشی نداشت

کاش می شد کاش های زندگی
تا شود در پشت قاب بندگی

کاش میشد کاش ها مهمان شوند
درمیان غصه ها پنهان شوند

کاش می شد آسمان غمگین نبود
رد پای کینه ها رنگین نبود
نیما یوشیج

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید