افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
وفا
وفا

ندارم انتظار از تو که هم راهم شوی

سر به بالینم نهی یا که پریشانم شوی

 

من نمی خواهم ببینم رقص مروارید چشم

این توقع از تو دارم که هم رازم شوی

 

سر گذشتم تلخ و غمگین و نا کام از خوشی

من  نمی خواهم  گلم  شبنم  شوی

 

گر گشودم  لب  به  اسرار درون

من خدا را شاهدم نخواستم که بارانم شوی

1494133308710782.jpg


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
وفا
وفا
فریاد ميزنم

اشک ميريزم اما در سکوت

نه گوشي براي شنيدن هست

 نه دستي براي پاک کردن اشکهايم 
1494068599825064.jpg

کلبه دوست
مشاهده همه ی 1 نظر
وفا
وفا
حواسَتـْـ بــِہ دِلَـتــْ باشَـد

آטּ را هَر جایــے نَگُذار ...

ایـטּ روزهـا دِلـْ را مـیدُزدَنـْد

بَعد کــِہ بــِہ دَردِشاטּ نَخُوردے

جاے صَنـْدوقِ پُسـتــْ آטּ را

دَر سَطـْلِ آشـْغالـ میــے اَنـْدازَنـْد

وَ تو خوبـْـ میدانــے دِلــے کــِہ الـْمثنــے شُد

دیگر دلـْ نمــے شود
1494077153301495.jpg

کلبه دوست
مشاهده همه ی 1 نظر
وفا
وفا
باران که غربتم را شستم
 دلتنگی تلخ عزلتم را شستم

یک شب تو به خواب من مرا بوسیدی
یک هفته ی بعد صورتم را شستم...

1494068844396145.jpg
کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
وفا
وفا
1494248424707838.jpg

کم سرمایه ای نیست
داشتن آدمهایی که حالت را بپرسند...
ولـی
از آن بهتـر داشتن آدمهاییست
که وقتی حالت را میپرسند ...
بتوانی بـگویی
خـوب نیستـم .....کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آرام كلبه دوست
لوسلوس
آرام كلبه دوست
عکس و تصویر دخـــــــــتر که باشی هــــزار بار هم که بگـــــوید: دوســــــتت دارد! باز هم خــــــواهی پرســــید: دوســــــــتم ...
دخـــــــــتر که باشی هــــزار بار هم که بگـــــوید:

دوســــــتت دارد!

باز هم خــــــواهی پرســــید:

دوســــــــتم داری؟

و ته دلت همیشــــــه خواهــد لــرزید!

دخـــــــــتر که باشـــــی هر چقـــدر هم که زیبا باشـــــی

نگــــران زیـــباترهایی میشـــوی که شـــاید عاشــــقش شوند!

هروقــــت که صـــــدایت میکند: خـــوشـــــــــــگلم

خـــــدا را شکر میکــــنی که در چشــــمان او زیبـــــایی!

دست خــــــودت نیســــت...

دخـــــــتر که باشـــی همه ی دیوانگـــــــــــی های عالم را بلـــدی

کلبه دوســت
مشاهده همه ی 2 نظر
باران دختر دیبا
باران دختر دیبا

XXEKM

 

هر پرنده ای

یک روز

از پرواز

خسته می شود 

هر آدمی

یک روز

از زندگی ...

کلبه دوســت
مشاهده همه ی 4 نظر