لحظه  بروز رسانی 
______وفــــــــــا_____
آروم و عادیآروم و عادی
______وفــــــــــا_____

زنه ارايش ميكنه ميگيد خرابه زنه ميخنده ميگيد جلفه

زنه ارايش ميكنه ميگيد خرابه زنه ميخنده ميگيد جلفه

زنه ارايش ميكنه ميگيد خرابه
زنه ميخنده ميگيد جلفه
زنه تحصيلاتشو ادامه ميده ميگيد حتما كسي نگرفتش
زنه عصباني ميشه ميگيد پريوده
زنه ساده و بدون ارايشه ميگين به خودش نميرسه
يكي تصادف ميكنه ميگيد رانندش حتما زنه
ميخواي به يه مرد فحش بدي همه فحشا برميگرده به خواهر و مادرش
چتونه؟

نظرات برای این پست غیر فعال است