لحظه  بروز رسانی 
vahid
شیطونشیطون
vahid

نام بازکنان تیم ترکهی مقیم کره!؟ سان جی لان ایکی تای

نام بازکنان تیم ترکهی مقیم کره!؟
سان جی لان
ایکی تای سوقان
بیر لی وان سو
سیشدی یو
گاشدی توت
کیم سی چیب
کیم یو دو
دای گیر یات
سیش تز گاچ
و نام کابیتان تیم سوسوزام سو یوخ!!!!!!!!!!!!!{-109-}{-98-}{-98-}{-98-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}

مشاهده همه ی 5 نظر
vahid
شیطونشیطون
vahid

یه سلامتیه اونایی که هم دل دارن هم معرفت اماکسی رو

یه سلامتیه اونایی که هم دل دارن هم معرفت اماکسی رو ندارن......
به سلامتیه اونایی که تک برن و با هر کسی نمیبرن....
به سلانتیه تلخی روزگار که خیلی چیزارو میشه خواست اما نمیشه داشت...؟{-116-}{-113-}{-93-}{-63-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
vahid
شیطونشیطون
vahid

راضیم از خودم یاغی نیستم لشم لاشی نیستم بد دهنم .بی

راضیم از خودم یاغی نیستم
لشم لاشی نیستم
بد دهنم .بی ادب نیستم
وحشی ام ولی بی رحم نیستم
تک برم مغرور نیستم
خود خواهم .بر توقع نیستم
رکم دروغگو نیستم
ساکتم لال نیستم
کله خرم.بیشعور نیستم
خلاصه زمین خوردتم ولی ضعیف نیستم!{-49-}{-49-}{-49-}{-55-}{-41-}{-35-}{-21-}{-113-}{-114-}{-110-}{-98-}{-72-}

مشاهده همه ی 2 نظر
vahid
شیطونشیطون
vahid

فرمان دادن ترکها جهت بارک ماشین. قیتر قیتر.سیندیر سیندیر.هامسین سیندر. آل

فرمان دادن ترکها جهت بارک ماشین.
قیتر قیتر.سیندیر سیندیر.هامسین سیندر. آل ساغا .آل سولا.
آل بویانا.اشح آل اویانا.یابی توشدون جدوله.
ساخلا ساخلا. سیچدین ایچینه!توش سیحدیر.
سنه تستیخ ورنین آغزینا سوخوم!{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
vahid
شیطونشیطون
vahid

جوجه با برهای خیس در زمستان از حال رفته بود. گاوی

جوجه با برهای خیس در زمستان از حال رفته بود.
گاوی در راه رید روی جوجه.
با گرمای فضولات ان گاو جوجه زنده شد.
شروع کرد به جیک جیک.
 یه گربه با صدای جوجه اونو از انا بیرون کشید و خورد.
نتیجه اخلاقی از داستان.
1 هر کس بهت رید ادم بدی نیست!
2 هرکس از گوه بیرونت کشید ادم خوبی نیست!
3 اگه تا گردن تو گوه رفتی جیکت در نیاد!{-103-}{-103-}{-103-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
vahid
شیطونشیطون
vahid

حکیمی جرمی انجام داده بود به او گگفتن بکنیمت یا بکشیمت!

حکیمی جرمی انجام داده بود به او گگفتن بکنیمت یا بکشیمت!
او که مانند شما شخصی دانا بود اندکی اندیشید و سالها زنده ماند!
حکیم باشیدو سلامت!{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-7-}{-7-}{-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
vahid
شیطونشیطون
vahid

سلامتیه مشتیا نه وحشیا سلامتیه دلتنگا نه دل سنگا سلامتیه سربازا

سلامتیه مشتیا نه وحشیا
سلامتیه دلتنگا نه دل سنگا
سلامتیه سربازا نه چتر بازا
سلامتیه ناشیا نه لاشیا
سلامتیه راز دارا نه ناز ذارا
سلامتیه ساغیا نه یاغیا
سلامتیه تو دلیا نه تو مخیا
سلامتیه رفقا نه رقبا
سلامتیه زجر دیدها
 سلامتیه خودم{-27-}{-27-}{-27-}{-27-}{-41-}{-35-}{-98-}{-108-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
vahid
شیطونشیطون
vahid

نصیحت لر به بچه اش.کره خر شب کنکوره بشین یه گهی

نصیحت لر به بچه اش.کره خر شب کنکوره بشین یه گهی بخور یه انی بشی دستت به یه مستراحی بند بشه یه چس حقوق برینن کف دستت تا محتاج گوز مردم نشی!!!!!!!!!!!!{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-100-}{-100-}{-100-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
vahid
شیطونشیطون
vahid

ترکه میره بانک وام بگیره بهش نمیدن وقتی از بانک میاد

ترکه میره بانک وام بگیره بهش نمیدن وقتی از بانک میاد بیرون ازش میبرسن شیری یا روباه؟
میگه ولم کنین کبگم کبگ!!!!!!!!!{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 1 نظر
vahid
شیطونشیطون
vahid

دل نوشته دختران مجرد! بارها در کلاس اول خواندیم آن مرد

دل نوشته دختران مجرد!
بارها در کلاس اول خواندیم آن مرد امد.آمرد با اسب امد!
ما که ترشیدیم نامرد با خر هم نیامد!!!!
بازم هم بابا نان داد!!!!!!!!!!{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}{-103-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید