لحظه  بروز رسانی 
پرنده آبی
عاشقعاشق
پرنده آبی

ﺍﺷـﮏ ﻫـﺎے تلـخے کـ ﺑـﺮ ﻗـﺒﺮﻫـﺎ ﻣﯿﭽـﮑﻨـﺪ        ﻫﻤـﺎﻥ

ﺍﺷـﮏ ﻫـﺎے تلـخے کـ ﺑـﺮ ﻗـﺒﺮﻫـﺎ ﻣﯿﭽـﮑﻨـﺪ
        ﻫﻤـﺎﻥ ﺣﺮﻓـــــــــــــــــــــــــــــــھـاے
              ﺷﯿـﺮینے ﻫﺴﺘـﻨﺪ
                  کـ ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭے ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ ﺯﺑـﺎﻥ میـآﻣـﺪﻧـﺪ,,,,,

مشاهده همه ی 1 نظر
پرنده آبی
عاشقعاشق
پرنده آبی

شـایــد روزی بـفهمـد ،بـه خــاطـرش .از چه هــا گــذشتــم !امّــا

.... شـایــد روزی بـفهمـد ،
بـه خــاطـرش ..
از چه هــا گــذشتــم !
امّــا ؛
حــال کـه نـمی دانـــد ...بگذار نداند!!!!
سهم“من” از “تـــــــــــو”

عشق نیستــــــــــــــ ، ذوق نیستـــــــــــــــــــــــــــــ ، اشتیاق نیستــــــ

همان دلتنگی بی پایانی س

که روزهــــــــــــــا دیوانــــــــه ام می کند شبها حیرانم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرنده آبی
عاشقعاشق
پرنده آبی

بعـضے حـرفا رو نـه میشـه گفـت نـه میشـه تـایپ کرد فقـط

بعـضے حـرفا رو نـه میشـه گفـت

نـه میشـه تـایپ کرد

فقـط بـاید همـراه یـه بغـض قـورتشـون داد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرنده آبی
عاشقعاشق
پرنده آبی

"اشــــــــکهایـــم"را "بـــــى صـــــــدا"در اوج "ســـــــــکوت" مى ریزم .!!! •••• "

"اشــــــــکهایـــم"
را


"بـــــى صـــــــدا"
در اوج
 "ســـــــــکوت" 
مى ریزم ......!!!•••• "هـــــــق هــــــق" ••••

بــــراى کسـیـ است کــــه

کـــســى را
بـراى پــــاک

کـردن اشکـــــهایـــش دارد.......!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Ali ╤ MaH o PaLaNg╤───
مهربونمهربون
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Ali ╤ MaH o PaLaNg╤───

ﺗﻮﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﺩﻡ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺭﻭ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﻪ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺗﻮﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﺩﻡ ﮐﻪ

ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺭﻭ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﻪ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺍﺭﻩﯾﻪ

ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺟﻠﻮ

ﻧﺸﺴﺘﻢ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺳﻤﺖ ﭼﯿﻪ؟

ﮔﻔﺖ:ﺣﺴﯿﻦ، ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﯾﻪ

... ﻧﯿﮕﺎﻩ ﺑﻬﻢ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﺎﺻﺪﺍ ﺁﺭﻭﻡ ﮔﻔﺖ

ﺭﻓﺘﻪ ﭘﯿﺸﻪ ﺧــــــــﺪﺍ، ﮔﻔﺘﻢﻣﺎﻣﺎﻧﺖ

ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ گفتش ﻣﺮﯾــــــﻀﻪ اونم ﺩﺍﺭه ﻣﯿـــﺮﻩ ﭘﯿﺶ ﺧــــــﺪﺍ ﺳﺮﻣﻮ ﭼﺮ

ﺧﻮﻧﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ:"ﺧــــــــــﺪﺍ ﺑﺎﻫــــــــــﺎﺕ ﻗــــﻬـــــﺮم" ...!!

خطوط حیوانات

مشاهده همه ی 4 نظر
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Ali ╤ MaH o PaLaNg╤───
مهربونمهربون
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Ali ╤ MaH o PaLaNg╤───

” سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “ چـه جمـلـه


pichak.net-24.gif

” سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “

چـه جمـلـه ای....

پــــُر از کـلیـشه …

پـــُـر از تـهـوع …

جـای ِ گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی :

” ســرد اسـت “…

یـخ نمـی کنـی …

حـس نـمی کنـی …

کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ همیـن دو کلمـه

چـه سرمایـی را گـذرانـدم


فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز     فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Ali ╤ MaH o PaLaNg╤───
مهربونمهربون
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Ali ╤ MaH o PaLaNg╤───

هیچ کس تا به حال دو مرتبه در عمرش عاشق


pichak.net-24.gif

هیچ کس تا به حال دو مرتبه در عمرش عاشق نشده،

عشق دوم ، عشق سوم ، اینها بی معنی است .

 فقط رفت و امد است

افت و خیز است

.معاشرت می کنند و اسمش را می گذارند عشق...

به ایناس که می گن:

❦ღعشق بی معنیღ❦totalgifs.com alfabeto-atualizcirculo2 gif gif d.giftotalgifs.com alfabeto-atualizcirculo2 gif gif r.giftotalgifs.com alfabeto-atualizcirculo2 gif gif a.giftotalgifs.com alfabeto-atualizcirculo2 gif gif s.giftotalgifs.com alfabeto-atualizcirculo2 gif gif z.giftotalgifs.com alfabeto-atualizcirculo2 gif gif h.giftotalgifs.com alfabeto-atualizcirculo2 gif gif g.giftotalgifs.com alfabeto-atualizcirculo2 gif gif o.giftotalgifs.com alfabeto-atualizcirculo2 gif gif b.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید