لحظه  بروز رسانی 
Vahid
قاطیقاطی
Vahid

گرگانی یعنی . old;">گرگانی یعنی . سفت و سقندر باشی


{-41-}گرگانی یعنی ....{-41-}
old;">
گرگانی یعنی ........... سفت و سقندر باشی
گرگانی یعنی........... لم لس نباشی
گرگانی یعنی ............ جوزنکنی یک کنار بشینی
گرگانی یعنی .............. خلوک نباشی
گرگانی یعنی ............... از ماچکول نترسی
گرگانی یعنی ................. از لیلمباز نترسی
گرگانی یعنی ................... پاپلو رو دوست داشته باشی
گرگانی یعنی .................... از بندکلو نترسی
گرگانی یعنی ................... از شوپرک نترسی
گرگانی یعنی ..................... کله کشک نکنی
گرگانی یعنی .................... پرچنه نباشی
گرگانی یعنی...................... زیاد اشنفه نزنی
گرگانی یعنی...................... تخمه سمشکه بخوری
گرگانی یعنی................... گوبه گو بکنی
گرگانی یعنی................... نون کلمبو و حلوا اماج و ساک درست کنی
زنده باد گویش گرگانی

مشاهده همه ی 11 نظر
Anika Ahsan
مهربونمهربون
Anika Ahsan

خونسرد ترین مرد جهان.      خونســـردی و جرات این آقا

خونسرد ترین مرد جهان..     
خونســـردی و جرات این آقا رو من اگه داشتم با پای پیاده میرفتم با داعش میچنگیدم.. 4.gif

مشاهده همه ی 4 نظر
MOHAMMAD
آروم و عادیآروم و عادی
MOHAMMAD

ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﻫﺎﺑﻲ ﺩﺍﻋﺶ : ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺮﺍﻕ٬ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﻤﻠﻪ


accecc0270b3dc139d6759f7c833da95-425

ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﻫﺎﺑﻲ ﺩﺍﻋﺶ :
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺮﺍﻕ٬ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ . ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﻭﺧﻮﻥ
ﻣﻴﻜﺸﻴﻢ
ﭘﯿﺎﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﮑﻔﯿﺮﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭﻗﺒﺎﻝ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ :
ﺑﺸﻤﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﯿﺪﻳﻢ !!!
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﻧﯿﺴﺖ !!
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ !!
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺻﻞ ﻭ ... ﻧﯿﺴﺖ.
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﻪ ......... ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﭘﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﺶ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻭ ﺏ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﻣﺮﮒ ﺭﻭ ﺁﺭﺯﻭﺗﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﮐﺮﺩ !!
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻻﺷﻪﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ .

اشتراک برای همه اجباریه


مشاهده همه ی 3 نظر
Vahid
قاطیقاطی
Vahid

فکر کنم ما تو نسخه رایگان دنیا زندگی میکنیم اون قسمتهاش

فکر کنم ما تو نسخه رایگان دنیا زندگی میکنیم

اون قسمتهاش که به بقیه حال میده برای ما کار نمیکنه !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Vahid
قاطیقاطی
Vahid

خدایا نمی شد پشه هم مثل مورچه بره کار کنه خسته

خدایا نمی شد پشه هم مثل مورچه بره کار کنه خسته بشه بکپه یه گوشه !؟

مشاهده همه ی 9 نظر