لحظه  بروز رسانی 
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

کوك كن عقربه‌ ساعت احساست را روی يك حالت خوب،

کوك كن عقربه‌ ساعت احساست را روی يك حالت خوب،

کوك كن عقربه‌ ساعت احساست را روی يك حالت خوب،
كه دگر فرصت جبرانی نيست
و زمان قدرتِ برگشت نداردهرگز
لحظه ها تكراریست
زندگی كن ای دوست بهتر از هر ديروز

هرلحظتون پر از احساس خوب

مشاهده همه ی 6 نظر
وحید
آروم و عادیآروم و عادی
وحید
دریاچه ولشت کلاردشت

دریاچه ولشت کلاردشت

مشاهده همه ی 4 نظر
وحید
آروم و عادیآروم و عادی
وحید

تصویری از ییلاق های کلاردشت

تصویری از ییلاق های کلاردشت

تصویری از ییلاق های کلاردشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
وحید
آروم و عادیآروم و عادی
وحید

روستای هریجان کلاردشت

روستای هریجان کلاردشت

روستای هریجان کلاردشت

مشاهده همه ی 4 نظر
وحید
آروم و عادیآروم و عادی
وحید
روستای نوشا تنکابن

روستای نوشا تنکابن

مشاهده همه ی 8 نظر
وحید
آروم و عادیآروم و عادی
وحید

روستای بالا اشتوج تنکابن

روستای بالا اشتوج تنکابن

روستای بالا اشتوج تنکابن

ســـرای شــادی
مشاهده همه ی 6 نظر