افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
وحید
مهربونمهربون
وحید
تقدیم به دوستان گلم

{-29-}{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
وحید
مهربونمهربون
وحید
...

...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
وحید
مهربونمهربون
وحید


?tp=41&post_id=312046275

اگر پیاده هم شده سفر


کن

در ماندن میپوسی!!!


عجب فــرســـوده


دیواریست دنیـــــــــــا


نظرات برای این پست غیر فعال است
وحید
مهربونمهربون
وحید
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند
بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند
همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست
طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کند
چشمه سار طبع من دیگر نمی جوشد ولی
جویبار اشکم آهنگ روانی می کند
بلبلی در سینه می نالد هنوزم کاین چمن
با خزان هم آشتی و گل فشانی می کند
ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز
چشم پروین همچنان چشمک پرانی می کندنظرات برای این پست غیر فعال است
وحید
مهربونمهربون
وحید
صادق هدایت:
در حقیقت
ما همه بشر بودیم!...
تا اینکه
نژاد!
ارتباطمان را برید!!
مذهب!
از یکدیگر جدایمان ساخت!!
سیاست!
بینمان دیوار کشید!!
و ثروت!
از ما طبقه ساخت

همه آزادی میخواهند بی آنکه بدانند اسارت چیست!
اسارت به میله های دورت نیست.
به حصارهای دور تفکرت است!

نظرات برای این پست غیر فعال است
وحید
مهربونمهربون
وحید


یاد گرفته ام
بگریم بی دغدغه
بخندم بی بهانه
برقصم بی ترانه
برنجم بی گلایه
و نظاره کنم آنچه نیستم
و نبینم آنچه هستم

نظرات برای این پست غیر فعال است