لحظه  بروز رسانی 
Vahid.k
ناراحتناراحت
Vahid.k
😕

😕

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Vahid.k
ناراحتناراحت
Vahid.k
:/

:/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Vahid.k
ناراحتناراحت
Vahid.k
😬😬😁😁😁😁😁

😬😬😁😁😁😁😁

مشاهده همه ی 7 نظر
Vahid.k
ناراحتناراحت
Vahid.k

مردم به رویاهای تو میخندن . اما در

مردم به رویاهای تو میخندن ...

اما در آینده ای نزدیک ؛
بخاطر رسیدنت به اون رویاها ،
از تو متنفر خواهند شد !!... : )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Vahid.k
ناراحتناراحت
Vahid.k

کاش هواشناس بودم! آن وقت . همه ی عشاق

کاش هواشناس بودم!
آن وقت ..
همه ی عشاق ...
چشم می دوختند ...
به لب های من...
که هر روز هوا را ...
به بهانه ی آغوش..
سرد اعلام کنم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Vahid.k
ناراحتناراحت
Vahid.k

به پایان فکر نکن ؛ اندیشیدن به پایان هر چیز

به پایان فکر نکن ؛
اندیشیدن به پایان هر چیز
شیرینی حضورش را تلخ می کند ...
بگذار پایان تو را غافلگیر کند ،
درست مثل آغاز !!... ^_- ❤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Vahid.k
ناراحتناراحت
Vahid.k

كاش تنهايي هم وجود نداشت

كاش تنهايي هم وجود نداشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید