افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
مهربونمهربون
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
2.jpg

مدادِ سفیدِ رنگی ام!

همونقدر بیرنگ

چنان مثل او خنثی

مانندش نخواستنی

آخرین مدادِ جعبه ی مداد رنگی ها

گوشه گیر و تنها

کم حرف و بی روح

ترکیبش با هر رنگ

فقط پُر رنگ را "کم"رنگ کند................

عطر سوسن
مشاهده همه ی 2 نظر
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
مهربونمهربون
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
1.jpg

من نیز تمام می شوم ،

مانند شمع !

بی آنکه ،

پروانه ای برایم سوخته

باشد ..

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
مهربونمهربون
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
7.jpg

زن طراوت زندگی نیست . . .

زن روغن مابین چرخ دنده های نخراشیده ی زندگی نیست . . .

زن بخش مهمی از زندگی نیست . . .

زن مُسکن دردهای زندگی مرد نیست . . . . . .

زن

تمــــــــــامِ تمــــــــــــامِ تمــــــــــام زندگی مرد است . .

عطر سوسن
مشاهده همه ی 15 نظر
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
مهربونمهربون
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
6.jpg

تنهایے تان را با ڪسے

قسمت ڪنید

ڪه سال ها بعد ،

شما را همین گونه ڪه هستید

دوستـــــ بدارد

با موے سپیدتان ،

شیـار زیر چشمتـان

و لرزش دستـــــ و دلتـــانـ

عطر سوسن
مشاهده همه ی 2 نظر
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
مهربونمهربون
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
5.jpg

نمیدانم زندگی

تو را برای کدام روز مبادای

من کنار گذاشته!

چه روزی

مباداتر از امروز که حتی؛

خودم را هم ندارم...

عطر سوسن
مشاهده همه ی 2 نظر
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
مهربونمهربون
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
4.jpg

هر سال

یک بار از لحظه ی

مرگم گذشته ام

بی آنکه بفهمم

یک روز در چنین لحظه ای

خواهم مرد...

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
مهربونمهربون
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
3.jpg

دوست داشتن كه لباس تن نيست

كه هر وقت دلت نخواست

عوضش كنى!

خدا نخواست،

قسمت نشد،

حالا يكى ديگر ندارد!

آدم يكى را دوست دارد

.......................................................

يا هست مى شود

عشق ابدى

يا نيست مى شود

آغاز تنهايى....

عطر سوسن
مشاهده همه ی 6 نظر
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
مهربونمهربون
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
2.jpg

سرگردان بمان

ای فکر

آشفته باش

ای حال

تنگ مشو

ای دل

بی جواب بمان

ای خواهش

تنها بمان

ای دست

سیاه بمان

ای بختاو تورا نمیخواهد......

عطر سوسن
مشاهده همه ی 2 نظر
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
مهربونمهربون
هیچوقت کسی چشم انتظارم نیست...
14.jpg

هیچ

نیمکتی پیدا نکردیم

که جا شویم

روی آن !!

من

و

تنهایی ام …

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 6 نظر