لحظه  بروز رسانی 
Ĥ♡SSƐĪИ
گرفتارگرفتار
Ĥ♡SSƐĪИ

هیچگاه نه به کسی بخندید و نه قضاوتش کنید هرگز نمیدانید

هیچگاه نه به کسی بخندید و نه قضاوتش کنید
هرگز نمیدانید
شاید روزی شما هم در همان شرایظ فرار بگیرید
.
.
.
.
.
.
لعنت به اون کسی که...
وقتی بهش محبت میکنی خیال میکنه
بهش احتیاج داری.....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ĥ♡SSƐĪИ
گرفتارگرفتار
Ĥ♡SSƐĪИ

گاهی وقتا لازمه زمین بخوری.!تا ببینی کیا پُشتتن.کیا باعث رُشدتَن.کیا میرَن.!کیا

گاهی وقتا لازمه زمین بخوری...!
تا ببینی کیا پُشتتن...
کیا باعث رُشدتَن...
کیا میرَن...!
کیا همه جوره می مونَن...!!
گاهی لازمه جوری زمین بخوری 
که زخمی بشی ...! 
زخماتو باز بذاری.... ببینی کیا نمک میپاشَن...کیا مرحَم میذارن ...، کیا باتو هم دردَن کیا هم خودِ دردَن!
هیچوقت تا زخمی نَشی نمیتونی بفهمی کی چه رفتاری میکنه..!
دست یه کسایی نمک میبینی که روشون قَسم میخوردی
و یه کسایی مرحَم میذارن رو زَخمات که اصلا یادشون نبودی..!
انقد مات و مبهوت رفتارای اونا می مونی که کلا یادت میره زمین خوردی...!! 
زخمات دیگه نمی سوزن این جیگرته که میسوزه !
که چرا به بعضی ها بیشتر ازلیاقتشون بها دادم...
بعضی ها رو هم فراموش کردم !
زمین که میخوری میبینی کیا هنوز کنارت ایستادن و نرفتن....
زمین خوردن گاهی از زندگی کردن هم واجب تره چون میفهمی : با کیا زندگی کنی...!!!

مشاهده همه ی 7 نظر
Ĥ♡SSƐĪИ
گرفتارگرفتار
Ĥ♡SSƐĪИ

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮑﯿﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺷﮑﺸﻮ ﺩﺭﻧﯿﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺷﮑﺎﺵ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻣﯿﻮﻓﺘﯽ ﺍﺯﺵ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﯿﺮ ﺍﮔﻪ

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮑﯿﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ 
ﺍﺷﮑﺸﻮ ﺩﺭﻧﯿﺎﺭ 
ﺑﺎ ﺍﺷﮑﺎﺵ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻣﯿﻮﻓﺘﯽ 
ﺍﺯﺵ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﯿﺮ 
ﺍﮔﻪ ﺳﺮﺩ ﺷﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻤﯿﺸﻪ❄ 
ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻗﻬﺮﻧﮑﻦ 
ﺑﯽ ﺗﻮﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ 
ﺗﻬﺪﯾﺪﺵ ﻧﮑﻦ 
ﺩﻋﻮﺍﺵ ﻧﮑﻦ 
ﻣﯿﺮﻩ ﭘﺸﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﺸﻪ 
ﺍﻭﻥ ﺍﺩﻡ ﭘﻨﺎﻫﺶ ﻣﯿﺸﻪ 
ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ 
ﻫﻤﻮﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻦ ﻋﻮﺿﺶ 
ﮐﻨﯽ 
ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ 
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺸﻮ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﯿﺎﺭ ﺁﺩﻡ ﺟﺎﯾﺰﻭﺍﻟﺨﻄﺎﺳﺖ 
ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ 
ﺗﻮﺍﻭﺝ ﺑﺪﯾﻬﺎ ﻭﺗﻠﺨﯿﻬﺎﻭﺳﺨﺘﯿﻬﺎ 
ﺍﺯ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺑﯿﺮﻭﻧﺶ ﻧﮑﻦ 
ﺑﺬﺍﺭﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺩﻧﯿﺎﺵ، ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﻫﻤﻮﻥ ﺁﻏﻮﺷﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪ 
ﻧﺬﺍﺭﺑﺮﻩ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻪ 
ﺍﻭﻣﻮﻗﻌﺲ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮ،ﺗﻮﻱ ﻗﻠﺒﺶ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ

مشاهده همه ی 3 نظر
Ĥ♡SSƐĪИ
گرفتارگرفتار
Ĥ♡SSƐĪИ

#ﭘﺴـــﺮ ﮐــﻪ ﺩﻝ مـی بنـــده  #حســــود ﻣﯿﺸــﻪ  #ﻏﯿـــﺮﺗــﯽ ﻣﯿﺸـــﻪ  #تـُﻨــــﺪ ﻣﯿﺸــــﻪ 

#ﭘﺴـــﺮ ﮐــﻪ ﺩﻝ مـی بنـــده 

#حســــود ﻣﯿﺸــﻪ 

#ﻏﯿـــﺮﺗــﯽ ﻣﯿﺸـــﻪ 

#تـُﻨــــﺪ ﻣﯿﺸــــﻪ 

#خشـــن ﻣﯿﺸـــﻪ 

#ﺑـــﺪ ﺍﺧـــﻼﻕ ﻣﯿﺸـــﻪ 

#ﺑﭽـــﻪ ﻣﯿﺸـــﻪ 

#گیــــر ﻣﯿـــﺪﻩ 

#چـــون ﺗﻌﺼـــﺐ ﺩﺍﺭﻩ 

#ﭼـــﻮﻥ ﻣـَــــﺮﺩﻩ 

#ﺳـــﺨﺖ ﺗــﺮ ﻣﯿﺸــﻪ ﺍﺯ ﺳـــﻨﮓ 

#ﺩﻟـــﺶ ﻣﯿﺸـــﻪ ﺩﺭﯾــــﺎ 

#غرورش ﻣﯿﺸــــﻪ ﺁﺳـــﻤﻮﻥ 

#نـــازکتـــر ﻣﯿﺸـــﻪ ﺍﺯ ﮔـــﻞ 

#ﺣﺴـــﺶ ﻣﯿﺸـــﻪ ﺧﻮﺭﺷـــﯿﺪ 

#ﻣﯿﺠﻨﮕﻪ ﺗﺎﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﺭﻩ 

#ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺪﺳﺘـﺖ ﺍﻭﺭﺩ 

#ﻣﯿﺸﯽ ﻧﺎﻣﻮﺳﺶ 

*#ﺍﺯﺵ ﺛﺮﻭﺗﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮ 

#اﺯﺵ ﻏﺮﻭﺭﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮ# 

#اﺯﺵ ﻫﻮﺳﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮ 

#ﺍﺻﻼ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮ 

#اﻣﺎ ﻧــﺎﻣـﻮﺳﺸﻮ ﻧﮕﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳــﯿﺎﻩ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ 

#ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ 

#ﺁﺭﻭﻡ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻣﯿﮑﻨﻪ 

#ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺵ و ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺸﻨﻮﻥ 

هـمسفر عشـقـ...
مشاهده همه ی 5 نظر
Ĥ♡SSƐĪИ
گرفتارگرفتار
Ĥ♡SSƐĪИ

♚اینجا مجازییست .♚  ♕ نه من تورو ☜میشناسم نه تو منو♛ 

♚اینجا مجازییست ..........♚ 

♕ نه من تورو ☜میشناسم نه تو منو♛ 

نه تو☜ آنقدر خوبی که من دوست دارم نه من آنقدر بدم که تو فکر میکنی ♧ 
⇦اینجا قدرت♔ دست یکی نیس 
همه میتونن لات باشن همه میتونن شاه باشن ...⇨ 

اینجا ... 
??فقط【LIKE】 ارزش داره فکر نکن کسی تو را واسه خودت میخواد........ 
لایک =لایک......... نکنی⇦⇦ بلاک 


✘اینجا خیلیا حرف از rell با یه نفر میزنن اما .......با صد نفر تو pv دارن حرف میزنن✘ 

اینجا◁اخر عشق Empty room ... 

اینجا... 
↭همه میخوان تو چشم باشن نقش بازی میکنند↭ 

??اینجا دنیای شکست خورهاست ※ 
اینجا 
♤عاشقتم,دوست دارم ,عزیزم ......بی ارزش و بی معناست.. 

مشاهده همه ی 7 نظر
Ĥ♡SSƐĪИ
گرفتارگرفتار
Ĥ♡SSƐĪИ

این روزها دوس داشتناواقعی نیستن هممون میترسیم نکنه از ته قلب

این روزها دوس داشتناواقعی نیستن
هممون میترسیم نکنه از ته قلب دوسمون نداشته باشه
نکنه بره..
این روزا دروغ زیاد شده
دوس داشتنا شدن ظاهری
برا همینم زود جاشونو با یکی دیگه پر میکنن

اگه فقط خوشگلی برات مهمه .. یادت باشه خوشگلتر از اون هست
اگه فقط هیکل برات مهمه خوش هیکلتر از اونم هست
و اگه فقط برات پول مهمه .. پولدارتر از اونم هست...
و اینه امار طلاق سال اول زندگی اینهمه رفته بالا
اینه همه عشقها فقط عطشه .حالا عطش هرچی

اگه عاشق اینا شدی بدون دست بالای دست بسیاره...


همین طوری ..

هـمسفر عشـقـ...
مشاهده همه ی 1 نظر
hana
آروم و عادیآروم و عادی
hana

خوب بودن زیاد سخت نیستکافیست مهرباني كني زبانت که نیشخوب بودن زیاد سخت نیست
کافیست مهرباني كني

زبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاند ، همین خوبیست ...

وقتي برای همه خیر بخواهی همین خوبیست 

وقتي محبتـت بی منت باشد
وقتی عشق بورزی
وقتی زیبایی اشخاص را بـبـینی
وقتی خوبی هایشان را بـبـینی
همین خوبیست 

مهم نیست که آدم ها چگونه اند
مهم نیست جواب سلامت را میدهند یا نه
تو سلام کن
 سر به سر دلشان بگذار
   شیطـنت کن
    بـخند
     همین خوبـیست ...

مهم این است که تو خوب باشی
آن ها روزی دلشان برای خوبی هایت تنگ میشود
باور کن

هـمسفر عشـقـ...
مشاهده همه ی 1 نظر
Ĥ♡SSƐĪИ
گرفتارگرفتار
Ĥ♡SSƐĪИ

یــــہ روزے . . . . .همہ ے زخمهاے زندگے خوب

یــــہ روزے . . . . .
همہ ے زخمهاے زندگے خوب میشہ ....
امــــا بـــعـــضــــے حــــرفــــا . . . .
هیـــچــوقــــت فــرامـــوش نمــیشہ ....
نــہ ڪہ چـــون حــرفــہ تــلــخـــہ، نــــــہ ....
چـــون ڪســــے بـــهـــت گـــفــــتــہ ڪــہ انـــــتــــظـــــارشُ نـــــداشــــتـــــــے ......

رفــــتــــار بــــعـــضــــے از آدمــــا
هــیـچـوقـت از ذهـنــت پـاڪ نمیشہ ....
شــاید اون رفتار از نظر خیلیا بد نباشـہ
امـــا فـــقــط خــودت میــفـــهمـــے
ڪـــــہ چــــــقـــــــــــدر بـــخــــاطــــر
رفــتـــارش داغــــــــون شـــــدے ....

    بـــعــــضـــے وقــتا باید سڪوت ڪنــے ....
     و فــــقـــــط بـــخاطـــر خـــــودت
      پـــــیــــگــــیـــر چـــیـزے نــــشــــے ....
      امـــــا هیـــچــوقــتـــــم یــــادت نمـــیـــره
        "ڪہ چـــے بـهت گذشت، تا گذشت " ....

هـمسفر عشـقـ...
مشاهده همه ی 2 نظر
Ĥ♡SSƐĪИ
گرفتارگرفتار
Ĥ♡SSƐĪИ

اﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ

اﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .
ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﯼ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻧﺶ ! . . .
ﺁﺩﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ؛ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ

چقدر این جمله دلنشینه:

افکار هر انسان میانگین افکار پنج نفری است که بیشتر وقت خود را با آنها میگذراند.
خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید.

هـمسفر عشـقـ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید