افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
•*◄Ƹ♂Salvlane♀Ʒ►*•
•*◄Ƹ♂Salvlane♀Ʒ►*•
خواستم داد شوم... گرچه لبم دوخته است خودم و جدّم و جدّ پدرم سوخته است خواستم جیغ شوم، گریه ی بی شرط شوم خواستم از همه ی مرحله ها پرت شوم وسط گریه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید