لحظه  بروز رسانی 
نیلو
مهربونمهربون
نیلو

به بعضییا باس گفت : الهی تورو موش کور بخوره

به بعضییا باس گفت :

الهی تورو موش کور بخوره

تا نفهمه چه گهی خورده{-18-}{-18-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نیلو
مهربونمهربون
نیلو

گفتم خدایا بگیر از من هر  انچه را که مرا از

گفتم خدایا بگیر از من هر  انچه را که مرا از تو دور میکند
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ندا آمد : گوشیتو بده !{-15-}

مشاهده همه ی 6 نظر
نیلو
مهربونمهربون
نیلو

{ هی فلانی } وقتی رفتی حتی فکر برگشتنم  نکن در

{ هی فلانی }

وقتی رفتی حتی فکر برگشتنم  نکن

در دنیای " من "

هیچ اشغالی باز یافت نمیشود ......

مشاهده همه ی 2 نظر
نیلو
مهربونمهربون
نیلو

گفت : دوستت دارمگفتم  : چقدر؟!!!!گفت : یه دنیا.وقتی رهایم کرد

گفت : دوستت دارم
گفتم  : چقدر؟!!!!
گفت : یه دنیا....
وقتی رهایم کرد پرسیدم : مگر یه دنیا دوستم نداشتی!؛؟؟؟؟؟
لبخندی  زد و گفت : دنیا دو روزه عزیزم 
{-60-}

مشاهده همه ی 3 نظر
نیلو
مهربونمهربون
نیلو

روزگاری بود برای  "سلام  کردن "  به جنس مخالف صدااا میلرزید روزگاری

روزگاری بود برای  "سلام  کردن "  به جنس مخالف صدااا میلرزید 
روزگاری شد  برای گفتن " دوستت دارم " قلب ها لرزیدند
و امروز به راحتی حرف از س ک س میزنند و فقط تخت ها میلرزند
یادم باشد  به سهراب  بگویم که
" عشق دیگر صدای تپش قلب ها نیست "
صدای " فنر تخت هاست "

مشاهده همه ی 4 نظر
نیلو
مهربونمهربون
نیلو

به  برخی باس گوشزد  کرد که. عزیزم ♥کاری نکن که مجبورشمکاری کنمکه

به  برخی باس گوشزد  کرد که....

عزیزم ♥
کاری نکن 
که مجبورشم
کاری کنم
که تو
هر کاری کنی 
نتونی
کاریش کنی {-29-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید