لحظه  بروز رسانی 
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

 یا رب ز تو امروز عطا می طلبمهشیاری و بخشش خطا

عکس شب قدر + نوشته و متن زیبا

 

یا رب ز تو امروز عطا می طلبم

هشیاری و بخشش خطا می طلبم

مقبولی روزه و نماز و طاعات

از درگه لطفت به دعا می طلبم

مشاهده همه ی 1 نظر
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

 تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانیشب قدر آمده

عکس نوشته شب قدر + پیامک و تصاویر زیبا

 

تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی

شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی

لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم

سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

 این من و حجم شب و دستان خالی و خداآسمانی تیره

عکس نوشته شب قدر + پیامک و تصاویر زیبا

 

این من و حجم شب و دستان خالی و خدا

آسمانی تیره و اشک و سکوت و انزوا

ناله های جانگداز و گریه و امن یجیب

قبله و قلب و جوارج جملگی غرق دعا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

 ز مردم دل بکن یاد خدا کنخدا را وقت تنهایی صدا

عکس نوشته شب قدر + پیامک و تصاویر زیبا

 

ز مردم دل بکن یاد خدا کن

خدا را وقت تنهایی صدا کن

در آن حالت که اشکت می چکد گرم

غنیمت دان و ما را هم دعا کن

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

هنوز آخرین جمله ی خدا تو گوشم زنگ می زنداز قلب

هنوز آخرین جمله ی خدا تو گوشم زنگ می زند

از قلب کوچک تو تا من یک راه مستقیم است ؛ اگر گم شدی از این راه بیا

بلند شو، از دلت شروع کن

و پرواز را بیاموز، زیرا باید روزی از خودت تا خدا پرواز کنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردمنمیدانم چه میخواهی

من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم

نمیدانم چه میخواهی ولی امشب، برای تو، برای رفع غم هایت

برای قلب زیبایت

برای آرزوهایت

به درگاهش دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد

یقین دارم دعاهایم اثر دارد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

مبادا لیله القدرت سرآیدگنه بر نالم ام افزون تر آیدمبادا ماه

مبادا لیله القدرت سرآید

گنه بر نالم ام افزون تر آید

مبادا ماه تو پایان پذیرد

ولی این بنده ات سامان نگیرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali
آروم و عادیآروم و عادی
ali

 دستهای من دخیل دل پاکتمرا در این ساعات نه به بهای

عکس نوشته شب قدر + متن و اس ام اس دعا و نیایش شب قدر رمضان

 

دستهای من دخیل دل پاکت

مرا در این ساعات نه به بهای لیاقت

بلکه به رسم رفاقت اول حلال و بعد هم دعا کن

و خدا کند که بدانی چقدر محتاج است

نگاه خسته ی من بر دعای دستانت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید