لحظه  بروز رسانی 
سید حامد قاسمی
سید حامد قاسمی

توجه   ‼️  توجه‼️ بچه های تهران سلام

توجه   ‼️  توجه‼️


بچه های تهران سلام :

لطفا کمک کنید چون واقعا قصدم کار کردن و از بین بردن مشکلات و فساد است تا با مشارکت هم این وضع را تغییر دهیم.


کاندیدایی مستقل و بدون شعار با اخلاص در عمل، انشاالله

استقلال و عدم وابستگی به احزاب، رمز سربلندی و خدمتگذاری شایسته برای خلق الله است.

����✌️سیدحامد قاسمی کد ۷۵۷۶✌️����

کاندیدای پنجمین دوره شورای اسلامی شهرتهران

☎️در صورت تمایل پاسخگوی شما در تلگرام هستم.

تلگرام : @SayedHamedGHasemi


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید حامد قاسمی
سید حامد قاسمی

توجه   ‼️  توجه‼️ بچه های تهران سلام

توجه   ‼️  توجه‼️


بچه های تهران سلام :

لطفا کمک کنید چون واقعا قصدم کار کردن و از بین بردن مشکلات و فساد است تا با مشارکت هم این وضع را تغییر دهیم.


کاندیدایی مستقل و بدون شعار با اخلاص در عمل، انشاالله

استقلال و عدم وابستگی به احزاب، رمز سربلندی و خدمتگذاری شایسته برای خلق الله است.

����✌️سیدحامد قاسمی کد ۷۵۷۶✌️����

کاندیدای پنجمین دوره شورای اسلامی شهرتهران

☎️در صورت تمایل پاسخگوی شما در تلگرام هستم.

تلگرام : @SayedHamedGHasemi


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید حامد قاسمی
سید حامد قاسمی

توجه   ‼️  توجه‼️ بچه های تهران سلام

توجه   ‼️  توجه‼️


بچه های تهران سلام :

لطفا کمک کنید چون واقعا قصدم کار کردن و از بین بردن مشکلات و فساد است تا با مشارکت هم این وضع را تغییر دهیم.


کاندیدایی مستقل و بدون شعار با اخلاص در عمل، انشاالله

استقلال و عدم وابستگی به احزاب، رمز سربلندی و خدمتگذاری شایسته برای خلق الله است.

����✌️سیدحامد قاسمی کد ۷۵۷۶✌️����

کاندیدای پنجمین دوره شورای اسلامی شهرتهران

☎️در صورت تمایل پاسخگوی شما در تلگرام هستم.

تلگرام : @SayedHamedGHasemi


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید حامد قاسمی
سید حامد قاسمی

توجه   ‼️  توجه‼️ بچه های تهران سلام

توجه   ‼️  توجه‼️


بچه های تهران سلام :

لطفا کمک کنید چون واقعا قصدم کار کردن و از بین بردن مشکلات و فساد است تا با مشارکت هم این وضع را تغییر دهیم.


کاندیدایی مستقل و بدون شعار با اخلاص در عمل، انشاالله

استقلال و عدم وابستگی به احزاب، رمز سربلندی و خدمتگذاری شایسته برای خلق الله است.

����✌️سیدحامد قاسمی کد ۷۵۷۶✌️����

کاندیدای پنجمین دوره شورای اسلامی شهرتهران

☎️در صورت تمایل پاسخگوی شما در تلگرام هستم.

تلگرام : @SayedHamedGHasemi


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید حامد قاسمی
سید حامد قاسمی

توجه   ‼️  توجه‼️ بچه های تهران سلام

توجه   ‼️  توجه‼️


بچه های تهران سلام :

لطفا کمک کنید چون واقعا قصدم کار کردن و از بین بردن مشکلات و فساد است تا با مشارکت هم این وضع را تغییر دهیم.


کاندیدایی مستقل و بدون شعار با اخلاص در عمل، انشاالله

استقلال و عدم وابستگی به احزاب، رمز سربلندی و خدمتگذاری شایسته برای خلق الله است.

����✌️سیدحامد قاسمی کد ۷۵۷۶✌️����

کاندیدای پنجمین دوره شورای اسلامی شهرتهران

☎️در صورت تمایل پاسخگوی شما در تلگرام هستم.

تلگرام : @SayedHamedGHasemi


مشاهده همه ی 2 نظر
سید حامد قاسمی
سید حامد قاسمی

توجه   ‼️  توجه‼️ بچه های تهران سلام

توجه   ‼️  توجه‼️


بچه های تهران سلام :

لطفا کمک کنید چون واقعا قصدم کار کردن و از بین بردن مشکلات و فساد است تا با مشارکت هم این وضع را تغییر دهیم.


کاندیدایی مستقل و بدون شعار با اخلاص در عمل، انشاالله

استقلال و عدم وابستگی به احزاب، رمز سربلندی و خدمتگذاری شایسته برای خلق الله است.

����✌️سیدحامد قاسمی کد ۷۵۷۶✌️����

کاندیدای پنجمین دوره شورای اسلامی شهرتهران

☎️در صورت تمایل پاسخگوی شما در تلگرام هستم.

تلگرام : @SayedHamedGHasemi


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید حامد قاسمی
سید حامد قاسمی

توجه   ‼️  توجه‼️ بچه های تهران سلام

توجه   ‼️  توجه‼️


بچه های تهران سلام :

لطفا کمک کنید چون واقعا قصدم کار کردن و از بین بردن مشکلات و فساد است تا با مشارکت هم این وضع را تغییر دهیم.


کاندیدایی مستقل و بدون شعار با اخلاص در عمل، انشاالله

استقلال و عدم وابستگی به احزاب، رمز سربلندی و خدمتگذاری شایسته برای خلق الله است.

����✌️سیدحامد قاسمی کد ۷۵۷۶✌️����

کاندیدای پنجمین دوره شورای اسلامی شهرتهران

☎️در صورت تمایل پاسخگوی شما در تلگرام هستم.

تلگرام : @SayedHamedGHasemi


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حوریه ( اَلسَلام عَلَیکَ یا اباصالحَ المَهدی )
قاطیقاطی
حوریه ( اَلسَلام عَلَیکَ یا اباصالحَ المَهدی )

هوای نفس را بی اعتنایی به حرام بمیران. خشم خود را

هوای نفس را بی اعتنایی به حرام بمیران.

خشم خود را فرو خور،که من جرعه ای شیرین تر از آن ننوشیدم و پایانی گواراتر از آن

ندیده ام

امام علی(ع)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید