لحظه  بروز رسانی 
باتیــس 乂همسفر عشق乂
خوشتیپخوشتیپ
باتیــس 乂همسفر عشق乂

برای کفشی که همیشه پایت را می زند فرقی نمی

برای کفشی که همیشه پایت را می زند
فرقی نمی کند تو راهت را درست رفته باشی یا اشتباه
هر مسیری را با او همقدم شوی
باز هم
دست آخر
به تاول های پایت می رسی

آدم ها هم به کفش ها بی شباهت نیستند آدمی که همیشه آزارت می دهد
هیچ وقت نخواهد فهمید
تو چه دردی را تحمل کردی
تا با او هم قدم باشی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
باتیــس 乂همسفر عشق乂
خوشتیپخوشتیپ
باتیــس 乂همسفر عشق乂

همونجا که با خودت میگی اون از کجا میخواد

همونجا که با خودت میگی
اون از کجا میخواد بفهمه
دقیقا همونجا خودتو
جز آدمای کثیف حساب کن !

نظرات برای این پست غیر فعال است
fatima
مهربونمهربون
fatima
پست شماره 319448122 از fatima

{-47-}

مشاهده همه ی 22 نظر
akbar ka
akbar ka

اغوش دلم گرمی تو یاد نرفته

اغوش دلم
گرمی تو
یاد نرفته

اشک
هر روز
از چشم فراوان برفته

معنی نشوی
از شعر به ابیات

حافظ هم که شوم
چشم دلم باز ببندی

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

به لبت خنده به لب بوده و هستی

به لبت
خنده به لب
بوده و هستی

خنده
به لبت
تنگ دلم را شکستی

ظرف دلم را
به هزار قهفه پر کردی
و رفتی

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید