افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
بـانـqےشَرقــღــی☚هــمـωــفـر ؏ـشـღــق...
بـانـqےشَرقــღــی☚هــمـωــفـر ؏ـشـღــق...
IMG_20170916_231128.jpg

يه آدمهايى هستند
انگار متفاوتند با همه
همين كه مى آيند
ته دلت را قرص مى كنند
آرامش جانت مى شوند
مواظب اين آدمها باش
ساده مى آيند و سخت مى روند
ولى وقت رفتن هيچ وقت برنمى گردند....
@zendehrood

نظرات برای این پست غیر فعال است
بـانـqےشَرقــღــی☚هــمـωــفـر ؏ـشـღــق...
بـانـqےشَرقــღــی☚هــمـωــفـر ؏ـشـღــق...
IMG_20170914_120648.jpg

تو

تنها می توانی

آخرین

درمان من باشی !

و بی شک

دیگران

بیهوده می جویند تسکینم ...

@gharibe_6666

نظرات برای این پست غیر فعال است
بـانـqےشَرقــღــی☚هــمـωــفـر ؏ـشـღــق...
بـانـqےشَرقــღــی☚هــمـωــفـر ؏ـشـღــق...
IMG_20170916_204000.jpg

از میان دو واژه انسان و انسانیت ...
اولی در میان کوچه ها
و دومی در میان کتاب ها
سرگردان است ...!

نظرات برای این پست غیر فعال است
بـانـqےشَرقــღــی☚هــمـωــفـر ؏ـشـღــق...
بـانـqےشَرقــღــی☚هــمـωــفـر ؏ـشـღــق...
IMG_20170914_003005.jpg

ديگر ...!
" تو " را زمزمه نميكنند ...!!!
لال شده اند ، لب هايم ...!
و انگشت هايم ،
بی قرار تر از هميشه ...!
همچنان ،
ياد " تو " را مَشق شب ميكنند ...!!!
@makan1360

نظرات برای این پست غیر فعال است
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Hesam_Alp╤───
آروم و عادیآروم و عادی
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Hesam_Alp╤───

ﺍﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ...

ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﻲ ﺭﺳــــﺪ

ﻭﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ

ﭼﺮﺍ ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ ؟

ﺍﻳﻦ ﺭﺳﻢ ﺯﻧﺪﮔﻴﺴﺖ.....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Hesam_Alp╤───
آروم و عادیآروم و عادی
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Hesam_Alp╤───

ﺩﻟﻢ ﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...
ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺩﻝ ﺩﺍﺩﻥ
ﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﻏﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ
ﺩﮔﺮ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯ ﻣﺎ
ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻮﻕ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ
ﮐﻪ ﮐﻔﺶ ﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﮐﻔﺸﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺩﻟﻢ ﯾﮏ ﺷﻮﺭ ﺑﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﯽ
ﺩﻟﻢ ﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Hesam_Alp╤───
آروم و عادیآروم و عادی
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Hesam_Alp╤───

تنها شدیم من و سازم
چى بسازم تو این دلتنگیا
عاشق نبودى تا بسازى
چقد گفتم یه كم كوتاه بیا
داریم میخونیم به عشق تو
من و سازم شدیم درگیر تو
هى به خودم میگم تو دنبالش برو
میشه بهم بگى كجاس مسیر تو .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Hesam_Alp╤───
آروم و عادیآروم و عادی
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ Hesam_Alp╤───

نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچیک از مردم این آبادی...
به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پسرک معتاد
پسرک معتاد

دﺍﻧﺸﺠﻮﻯ ﭘﺴﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭﺱ ﻣﻨﻄﻖ ﺭﻭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﺮﺳﻴﺪ : ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺩﺭﺱ ﻣﻨﻄﻖ ﺭﻭ ﺑﻠﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ .

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮔﻔﺖ : ﭘﺲ ﻣﻦ ﺳﺆﺍﻟﻰ ﻣﻴﭙﺮﺳﻢ ﺍﮔﻪ ﺗﻮﻧﺴﺘﻴﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻰ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﻪ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺮﻩ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻳﻦ . ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﺮﺩ .

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﻴﮕﻪ : ﺍﻭﻥ ﭼﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻫﺴﺖ... ﻭﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻫﺴﺖ ﻭﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻰ .
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ ﻧﻤﺮﻩ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻴﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺯﻧﮓ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﺧﻮﺏ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﺪ

ﭘﺴﺮ ﻣﻴﮕﻪ : ﺷﻤﺎ 60 ﺳﺎﻟﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺯﻥ 35 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺮﺩﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻫﺴﺖ ﻭﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺯﻧﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﻳﻪ ﭘﺴﺮ 25 ﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﻴﻪ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﻮﻥ ﻧﻤﺮﻩ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺩﺍﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻴﻪ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nilofar abi
آروم و عادیآروم و عادی
nilofar abi

شاعرم گوهرفروشم مهر یاران میخرم
همچو دریا می خروشم ناز جانان میخرم

می نویسم تا غزل٬ بر وصف یار مهربان
می برم بر منزل اش٬ دل را چه آسان میخرم

مولانـــا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید