لطفا با لبخند وارد شوید
بروز رسانی 
سید امین نجات
لوسلوس
سید امین نجات

گاهی حجم دلتنگی هایم آنقدر زیاد میشود  که دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ میشود دلتنگم دلتنگ 

گاهی حجم دلتنگی هایم آنقدر زیاد میشود  که دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ میشود دلتنگم دلتنگ کسی که گردش روزگار که به من رسید دنیا از حرکت ایستاد  دلتنگ کسی که دیگر دلتنگی هایم را نمیبیند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید